Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Signe Rosenberg kaitseb 19. augustil 2020 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Essays on Housing, Monetary Policy and Consumption" ("Uurimused kinnisvarast, rahapoliitikast ja tarbimisest"). Kaitsmine toimub tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-311 (Akadeemia tee 3).

Käesoleva doktoritöö eesmärk on uurida, milline on eri tüüpi rahapoliitikate mõju kinnisvarahindadele ja milline efekt on kinnisvaral omakorda reaalmajandusele, täpsemalt eratarbimisele. Doktoritöö põhineb kolmel publitseeritud artiklil. Esimene ja teine artikkel uurivad eri tüüpi rahapoliitikate mõju kinnisvarahindadele ja kolmas artikkel analüüsib kinnisvara väärtuse mõju eratarbimisele.
Käesoleva doktoritöö kolm publikatsiooni annavad uusi teadmisi rahapoliitika, kinnisvaraturu ja reaalmajanduse seose kohta. Esimene ja teine artikkel panustavad mittekonventsionaalse rahapoliitika mõjusid kinnisvarahindadele uurivasse akadeemilisse kirjandusse, mida doktoritöö kirjutamise hetkel on veel üsna vähe, ja
uudsusena võrdlevad eri tüüpi rahapoliitikate mõju kinnisvarahindadele. Kolmas artikkel omakorda uurib kinnisvarafondi väärtuse muutuste mõju eratarbimisele, kasutades head andmestikku riigi kohta Kesk- ja Ida-Euroopas: regioonis, mille osas ei ole antud efekti palju uuritud.

Juhendajad: professor Karsten Staehr, dotsent Merike Kukk (Tallinna Tehnikaülikool) ning dotsent Lenno Uusküla (Tartu Ülikool; Eesti Pank)

Oponendid:

  • kaasprofessor Konstantins Benkovskis (Stockholmi Majanduskool Riias; Läti Pank, Läti)
  • Ph.D. Aleksei Netšunajev (Finestmedia Ltd., Eesti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...