Tallinna Tehnikaülikool

Meresüsteemide instituudi doktorant Stella‐Theresa Stoicescu kaitseb 27. oktoobril 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Changing subsurface oxygen conditions in the Baltic Sea basins – analyzing the drivers at different temporal scales" ("Pinnaaluste hapnikutingimuste muutused Läänemere alambasseinides – erinevatel ajaskaaladel mõju avaldavate tegurite analüüs"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-327 (Akadeemia tee 15).

Liigsest toitainete koormusest tingitud eutrofeerumine kahjustab merekeskkonna seisundit. Majandamaks merekeskkonnale avalduvat inimmõju hinnatakse merele mõjuvaid surveid ja mere seisundit. 
Käesoleva töö eesmärk oli kirjeldada hapnikutingimuste varieeruvust pinna-aluses (Soome lahe näitel) ja põhja-lähedases (Soome lahe ja Liivi lahe näitel) kihis erinevatel ajaskaaladel ja analüüsida täheldatud muutuste põhjuseid. Selle jaoks kasutati ajaloolisi ja viimasel ajal CTD sondide abil kogutud andmeid hapniku, soolsuse ja temperatuuri jaotuse kohta. Üheks täiendavaks eesmärgiks oli välja töötada madalale merele rakendatav hapniku indikaator, mis hindaks peamiselt antropogeense survega seotud mõjusid. Lisaks kirjeldati autonoomsete profileerijate poolt kogutud kõrge resolutsiooniga andmete eeliseid ja nende rakendamise vajadust keskkonnaseisundi hindamisel.

Juhendaja: täisprofessor tenuuris Urmas Lips (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Niels Jacob Carstensen (Aarhusi Ülikool, Taani)
  • professor Kalle Olli (Eesti Maaülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...