Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Sten Mäses kaitseb oma doktoritööd "Evaluating Cybersecurity-Related Competences through Simulation Exercises" 16.12.2020 kell 09:00.

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Sten Mäses kaitseb oma doktoritööd "Evaluating Cybersecurity-Related Competences through Simulation Exercises" ("Küberturbe-alaste kompetentside hindamine simulatsiooniharjutuste abil") kolmapäeval, 16.12.2020 kell 09:00 ruumis ICT-411 (Akadeemia tee 15A) ja zoomi vahendusel.

Infoühiskonna kasvav sõltuvus erinevatest andmeid töötlevatest seadmetest on tekitanud suureneva vajaduse küberturbealaste kompetentside järele, mille abil neid seadmeid turvaliselt luua ja kasutada. Vajalike küberturbe kompetentsidega inimeste harimiseks on aga tähtis aru saada, kuidas neid kompetentse paremini mõõta. Ilma regulaarsete mõõtmisteta on keeruline leida tõhusaid viise, kuidas küberturbealaseid kompetentse õpetada.

Lisaks kompetentsipõhiste küberturbealaste harjutuste loomisprotsesside kirjeldamisele, loodi antud doktoritöö käigus ka mitmeid uuenduslikke virtuaallaboreid, mis näitasid, et virtuaalsed simulatsioonid ei pea tingimata olema isolatsioonis toimuvad tehnilised harjutused, vaid võivad olla ühenduses avalike teenustega Internetis ja mõõta ka mitte-tehnilisi kompetentse.

Juhendaja prof. Olaf Manuel Maennel (Tallinna Tehnikaülikool),
kaasjuhendajad Liina Randmann (Tallinna Tehnikaülikool) ja prof. Stefan Sütterlin (Østfold Univ. College, Norra).

Oponendid:

  • prof. Nickolas Falkner (Adelaide Ülikool, Austraalia)
  • prof. Petri Ihantola (Helsingi Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...