Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudis kaitseb Tatiana Kudriavtseva 1. detsembril 2021 algusega kell 14:30 eksternina oma doktoritööd "Cluster Industrial Policy and Tools in Transition Economy: The Case of Russia" ("Klastri tööstuspoliitika ja üleminekumajanduse vahendid: Venemaa näide"). Kaitsmine toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel. 

Tõhus klastri tööstuspoliitika on prioriteet riikides, mille eesmärk on saavutada majanduskasv, kuid selle sissetoomisel arengumaadesse on teatud piirangud ja probleemid. Antud ülesanne on Venemaa jaoks eriti oluline pikaajalise reformatsiooni ja institutsiooniliste muutuste tingimustes, mis on viidud läbi 30. aasta jooksul. Teadustöö eesmärk oli määrata kindlaks tööstuse klastripoliitika moodustamise põhimõtted, meetodid ja vahendid, mille eesmärk on suurendada konkurentsivõimet ja klastriettevõtete kasvavat lokaliseerimist territooriumil saavutamaks klastrite loomise mõju – üleminekumajanduse heaolu kasv Venemaa näitel. Klastri tööstuspoliitika rakendamise peamine tööriist oli klastri struktuuri uurimine mikro- ja makrotasandil, s.o. piirkonna klastristruktuur ja tööstusliku klastri struktuur. Nimetatud tööriist sisaldas klastrite tööstusspetsiifiliste tunnuste uurimist, nende lokaliseerimise piirkonna analüüsi ja klastristruktuuri mõju hindamist piirkonna majandusele. Arendatud tööriistade testimise osana määrati kindlaks Vene Föderatsiooni 83 piirkonna klastristruktuur ja konstrueeriti aastatel 2008-2016 Vene Föderatsiooni territooriumi 37 klastri lokaliseerimise kaardistus.

Juhendaja professor Gunnar Klaus Prause (Tallinna Tehnikaülikool) ning kaasjuhendaja Eunice Omolola Olaniyi, Ph.D (Turu Ülikool, Soome)

Oponendid:

  • professor Cristina Sousa (Lissaboni Tehnikaülikool, Portugal)
  • professor Maryna Z. Solesvik (Lääne-Norra Rakenduskõrgkool, Norra)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...