Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Tavo Kangru kaitseb 29. jaanuaril 2021 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Development of Intelligent Manufacturing Cell Structure for SME Digital Manufacturing Hub" ("Intelligentse robot-tootmise struktuuri arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete töökohtade tarbeks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Tootmisettevõtte konkurentsivõime hoidmiseks tänapäevases muutuvas maailmas peab ettevõtja arvestama klientide järjest kasvavate ootustega toodete kvaliteedile ja funktsionaalsusele, toodete elukaare pideva lühenemisega, vajadusega vähendada toote turule toomise aega, aga ka ühiskonna  vananemisega ja rohetehnoloogiate ilmnemisega, jms. Mistõttu peab tootmine muutuma järjest efektiivsemaks, olema võimalikult paindlik, vajaliku automatiseerituse tasemega ja kasutama tulemuslikult digilahendusi.
Kaasaegsete tootmissüsteemide juures on üheks väga oluliseks komponendiks tööstusrobotid.
Tööstusrobotite kasutamiseks tootmises on tarvilik realiseerida robotiseeritud kooslus. Robotiseeritud kooslused ehk robot-rakud on reeglina lahendused, kus robot moodustab seadmega vm lahendusega integreeritud terviku.
Doktoritöö eesmärgiks on välja töötada tehisintellekti võimalusi kasutav ning mitmekriteeriumilisele otsustusvõimalustele tuginev robotiseeritud töökoha kavandamise lahendus (metoodika), mis arvestab ettevõtte tootmise vajadusi ning tagab tulemusliku töö planeeritud tootmissüsteemis.
Töö uudsus seisneb integreeritud ja rekursiivses tehisintellektile tuginevad otsustusprotsessi väljatöötamises robotiseeritud töökohtade tulemuslikuks
kavandamiseks ja saadud lahenduste hindamiseks ning töö soorituse tulemusnäitajate prognoosimiseks.

Juhendajad: professor Tauno Otto ja professor Jüri Riives (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Esko Niemi (Aalto Ülikool, Soome)
  • professor Andrei Lobov (Norra Tehnika- ja Teadusülikool, Norra)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...