Tallinna Tehnikaülikool

Kuressaare kolledži doktorant Teguh Putranto kaitseb 16. märtsil 2023 algusega kell 13:30 oma doktoritööd "Equivalent Single Layer Approach for Ultimate Strength Assessment of Ship Structures" ("Ekvivalentne koorikelement laeva konstruktsioonide piirtugevuse hindamiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Laevakonstruktsioonides kannavad sise- ja väliskoormusi saledad jäigastatud plaadid, mille arvutamisel kontrollitakse paneeli piirkoormust erinevates koormusolukordades. Konstruktsiooni tugevus piirolukorras peab olema piisav, et laev oleks võimeline ilma suuremate vigastusteta kandma õnnetuslikke või ekstremaalseid koormusi. Tavapärane plaadi piirtugevuse analüüs viiakse läbi mittelineaarse lõplike elementide meetodi (LEM) abil ning kätkeb endas detailse mudeli koostamist. Kuna laeva tala mittelineaarne LEM analüüs on mudeli suuruse tõttu väga mahukas ja aeganõudev, arendati käesolevas doktoritöös välja ekvivalentne koorikelement, mis oluliselt lihtustab LEM modelleerimist ja vähendab laeva tala piirtugevuse hindamisele kuluvat aega.
Arendatud meetod kiirendab oluliselt õhukeseseinaliste jäigastatud konstruktsioonide mittelineaarset analüüsi ja vähendab arvutusaega, säilitades samas hea täpsuse võrreldes LEM meetodiga.

Juhendaja: abiprofessor tenuuris Mihkel Kõrgesaar (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Joško Parunov (Zagrebi Ülikool, Horvaatia)
  • professor Adam Sobey (Southamptoni Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...