Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Theophilus Oluwarotimi Olatunde Olowa kaitseb 6. juunil 2022 algusega kel 12:00 oma doktoritööd "Facilitating BIM-enabled Learning in Construction Education" ("BIM’i kasutamine ehitusinseneride koolituses"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Vastamaks 21. sajandi nõuetele toimub ehituse valdkonnas digitaliseerimisprotsess, millega kaasnevad töövoogude muutused, mis omakorda eeldavad uutmoodi lähenemist nii projektlahendustele, teabehaldusele kui osapooltevahelisele kommunikatsioonile. See on tekitanud web 4.0 tehnoloogial põhinevate rakenduste poole pürgival ehitusalal ebakõla ülikooli lõpetajate teadmiste ja nende tulevaste rollide vahel. Probleemi lahendamiseks on oluline, et haridusasutused kaasaksid ja motiveeriksid uue põlvkonna üliõpilasi innovatiivsel viisil.
Ehitusinfomudel (BIM) – ehitiste koguinfot hõlmav elukaarekeskse teabe digitaalne väljund, on digirevolutsiooni keskne fenomen ja kuigi BIM põhjustab ehituses teatud häireid, pakub see ühtlasi võimalusi muuta haridus kaasahaaravaks nii üliõpilastele kui ka elukeskses õppes osalevatele spetsialistidele.
Käesoleva uurimuse eesmärk oli leida lahendus, kuidas saaks BIM-i kasutada ehituinsenride hariduses. Põhiküsimus oli: Milliseid eeliseid annab ehitusinsenerideharidusele BIM?

Juhendajad: professor Emlyn D.Q. Witt ning täisprofessor tenuuris Irene Lill (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Arturas Kaklauskas (Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool, Leedu)
  • professor Kalle Kähkönen (Tampere Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...