Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Tiia Sõmer kaitseb 3. mail 2022 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Modelling Financially Motivated Cyber Crime" ("Finantsiliselt motiveeritud küberkuritegevuse modelleerimine"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Küberkuritegevus on üsna noor teadusliku uurimise valdkond, mis on pakkunud huvi nii akadeemilisteks uuringuteks kui ka praktiliseks tegevuseks. Teadlased ja praktikud nõustuvad, et küberkuritegevus on suur ja kasvav probleem, kuid selle probleemi tegelikku olemust ei teata. Meie praegune teadmine küberkuritegevusest põhineb peamiselt tehniliste aspektide uurimisel, ning viimasel ajal on rohkem tähelepanu pööratud ka inimlikele aspektidele.
Väitekirjas kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist ja arvutiteadustes traditsiooniliselt mitte kasutatavaid, sotsiaalteaduslikke meetodeid küberkuritegevuse mõistmiseks. Selline lähenemine annab erineva vaate küberkuritegevuse toimumisest, mis omakorda pakub täiendavaid võimalusi kuritegude uurimiseks ja ennetamiseks, vastumeetmete välja töötamiseks või teadlikkuse suurendamiseks.
Töös pakutakse rahaliselt motiveeritud küberkuritegevuse mudeldamiseks uus definitsioon ja taksonoomia, ning välja on töötatud JMAP mudel küberkuritegevuse kui protsessi kirjeldamiseks. 

Juhendajad: Rain Ottis (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Patrick Voss de Haan

Oponendid:

  • kaasprofessor Hervé Borrion (Londoni Ülikooli Kolledž, Suurbritannia)
  • lektor Matti Näsi (Helsingi Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 871 6053 9666
Passcode: 792099

Doktoritööd tutvustav populaarteaduslik artikkel Novaatoris

Kuula ka 3-minuti videoloengut doktoritöö teemal

Laeb infot...