Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Triinu Tapver kaitseb 20. detsembril 2022 algusega kell 16:00 oma doktoritööd "Essays on Bank Governance and Mutual Fund Performance" ("Uurimused pankade valitsemisest ja investeerimisfondide tulemuslikkusest"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-413 (Akadeemia tee 3).

Finantsvahendajatel on võtmetähtsusega roll kapitali suunamisel finantsturgudele. Samuti mõjutavad finantsvahendajad majanduse käekäiku tervikuna, kuna nende heaolu kandub suurel määral üle teistesse sektoritesse. Selle tõttu on oluline uurida finantsvahendajaid ning mõista nende rolli finantsturgude kujundamisel.
Käesolev doktoritöö koosneb kahest osast, mis keskenduvad finantsvahendajatele. Esiteks käsitletakse doktoritöös pankade valitsemisstruktuuride seosed nende jätkusuutlikkuse aruandlusega. Täpsemalt keskendutakse panga nõukogu koosseisu rollile pankade sotsiaalse vastutustundlikkuse aruandluse edendamises. Teiseks on doktoritöö keskmes investeerimisfondide tulemuslikkus. Seejuures uuritakse, kas aktiivselt juhitud Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) investeerimisfondide tulemuslikkust saab selgitada nende fondijuhtide oskuste või õnnega.

Juhendajad: kaasprofessor Laivi Laidroo ja dotsent Karin Jõeveer (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Bert Scholtens (Groningen´i Ülikool, Holland; St Andrews´Ülikool, Suurbritannia)
  • kaasprofessor Rients Galema (Utrechti Ülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...