Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Vadim Sidorov kaitseb 13. juunil 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Universal Galvanically Isolated DC-DC Converters with Topology Morphing Control" ("Universaalsed topoloogiat muutva juhtimisega galvaaniliselt isoleeritud alalispingemuundurid"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Doktoritöö käsitleb uudset kontseptsiooni jõuelektroonikas – ülitõhusat universaalset liidesmuundurit PV moodulite ja aku energiasalvestite integreerimiseks eramute alalisvoolu mikrovõrkudesse.
Doktoritöö tulemused aitavad oluliselt kaasa galvaaniliselt isoleeritud alalisvoolumuundurite valdkonna arengule, luues ja korrastades teadmisi topoloogiat muutvate juhtimismeetodite kohta. Praktilised tulemused näitasid topoloogiat muutva juhtimise eeliseid ja pakkusid ka lahendusi selle puudustele, nagu nt sujuvad siirderežiimi üleminekud. Veelgi enam, autori saadud praktilised tulemused tõid esile universaalsete liidesmundurite eelised ja loovad hea eelduse eramute alalisvoolu mikrovõrkude kiiremaks kasutuselevõtuks.

Juhendajad: juhtivteadur Dmitri Vinnikov ning vanemteadur Andrii Chub (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Pavol Bauer (Delfti Tehnikaülikool, Holland)
  • professor Sheldon Williamson (Ontario Tehnikaülikool, Kanada)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 996 9250 6139
Passcode: 972867

Laeb infot...