Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Vahur Maask kaitseb 18. detsembril 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Research and Development of Explicit Demand Flexibility Management Methods for Ventilation Systems" ("Ventilatsioonisüsteemidele otsese energiapaindlikkuse juhtimismeetodite uurimine ja arendamine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Suurenev muutlike taastuvenergiaallikate kasutuselevõtt tekitab väljakutseid tootmise ja tarbimise tasakaalustamisel. Seetõttu on koormuse energiapaindlikkusel süsteemi operaatorite ja bilansihaldurite jaoks üha suurem tähtsus. Otsese energiapaindlikkuse juhtimismeetoid on vajalikud integreerimaks koormusi paindlikkusteenusesse nagu erinevate hoonete (näiteks elamute ja äriruumide) ventilatsioonisüsteemid. Siiski nõuavad teaduspublikatsioonides kirjeldatud meetodid praktikas rakendamiseks täiendavat arendamist. Küll on teadlased pööranud palju tähelepanu kütte- ja 
jahutussüsteemidele, kuid ventilatsioonisüsteemide potentsiaal on jäänud tähelepanuta. Seetõttu pakub see doktoritöö välja uudse paindlikkuse juhtimismeetodite komplekti ventilatsioonisüsteemide jaoks, mis on välja töötatud agregaatori vaatepunktist.
Simulatsioonide ja juhtumiuuringutest saadud tulemuste põhjal on võimalik öelda, et välja töötatud juhtimismeetodid on ventilatsioonisüsteemidel rakendatavad. Arvestades potentsiaalset kulude kokkuhoidu, peaks antud teema äratama tähelepanu hoonete omanikes ja agregaatorites. Väljatöötatud meetodite rakendamise toetamiseks on doktritöös välja toodud juhised süsteemi integraatoritele sobivate meetodite valikuks ja vajalike andmete hankimiseks.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Argo Rosin ning vanemteadur Tarmo Korõtko (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • abiprofessor Rui Miguel Amaral Lopes (Lissaboni NOVA Ülikool, Portugal)
  • juhtivteadur Ansis Avotiņš (Riia Tehnikaülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 926 4354 6359
Passcode: 030909

Laeb infot...