Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Valentyna Tsap kaitseb 18. mail 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "eID Public Acceptance: Success Factors, Citizen Perception, and Impact of Electronic Identity" ("eID avalik aktsepteerimine: edutegurid, kodanike pertseptsioon ja elektroonilise identiteedi mõju"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Eesti eID on olnud üks kõige arenenumaid riiklike elektroonilise identiteedi süsteeme. Seda loetakse riiklikult kriitilise infrastruktuuri osaks. Eesti valitsus toimib sujuvalt internetipõhiselt, tuhanded avaliku ja erasektori e-teenused pakuvad väärtust kodanikele, kes kasutavad ulatuslikult oma elektroonilist identiteeti erinevate transaktsioonide tegemiseks.
Kasutades olemasolevat teadmiste kogumit elektroonilise identiteedi kohta, läheneme sellele kasutaja perspektiivist ja viime läbi esimese põhjaliku uuringu eID avaliku aktsepteerimise kohta. Lõputöö eesmärk on uurida kuidas ja miks eID avalik aktsepteerimine mõjutab e-riigi edukust.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Dirk Draheim ning dotsent Ingrid Pappel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Robert Krimmer (Tartu Ülikool, Eesti)
  • professor Nitesh Bharosa (Delfti Tehnikaülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...