Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Valeria Kiisk kaitseb 8. detsembril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd “Knowledge Sourcing Strategies and Their Impact on Organizational Performance” ("Teadmiste hankimise strateegiad ja nende mõju organisatsiooni tulemustele"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Tänapäevases kiiresti muutuvas ärikeskkonnas on teadmistel keskne roll ettevõtte edu kujundamisel. Antud doktoritöö avastab seoseid sisemise ning välise teadmiste hankimise strateegiate vahel ning võrdleb nende mõjusid organisatsiooni tulemustele. Lisaks valideerib antud uuring senised õppimisvõime mudeleid ning õppimisvõime kui organisatsioonilise võimekuse mõju organisatsioonilistele tulemustele.

Juhendaja: külalisprofessor Mait Rungi (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Ana Isabel Fernandez Mesa (Valencia Ülikool, Hispaania)
  • professor Marko Torkkeli (Lappeenranta Tehnikaülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...