Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Viktor Rjabtšikov kaitseb 17. juunil 2024 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Development Methodology for Creating the Digital Twin for Propulsion Drive of an Electric Vehicle" ("Elektrisõiduki veoajami digitaalse kaksiku arendusmetoodika"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-131 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Autotööstus läbib praegu olulist muutust, rõhutades keskkonnasõbralikke transpordivõimalusi ja kasutades ära tehnoloogilisi edusamme.  Elektrisõidukitele keskendumine tuleneb peamiselt vajadusest vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja vähendada üldist süsinikujalajälge. Erinevalt sisepõlemismootoriga sõidukitest, mis annavad olulise panuse süsinikdioksiidi heitkogustesse ja õhusaastele, pakuvad elektrisõidukid puhtamat alternatiivi, mis on eriti tõhus heitkoguste vähendamisel, kui neid kasutatakse koos taastuvenergia allikatega. Elektrisõidukite jõudlus ja tõhusus sõltuvad suuresti nende elektrimootori jõuülekandesüsteemidest, mis on nende disaini oluline komponent.
Digitaalse kaksiku tehnoloogia tutvustamine elektrisõidukite arendusse teeb olulist arengut elektriliste jõuülekandesüsteemide optimeerimisel ja edasiarendamisel. See tehnoloogia loob sideme füüsilise ja digitaalse maailma vahel, võimaldades üksikasjalikku ja dünaamilist hinnangut elektrisõidukite komponentidele, nagu aku, elektri mootorid, kontrollerid ja ülekandesüsteemid. Uuringu eesmärk on uurida uusi arenguid 
elektrisõidukite jõuülekandesüsteemides, kasutades digitaalse kaksiku tehnoloogiat, ühendades teoreetilised mudelid praktiliste rakendustega, et parandada elektrisõidukite tõhusust, usaldusväärsust ja jõudlust põhjaliku ja süstemaatilise lähenemisviisi kaudu.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendaja kaasprofessor tenuuris Anton Rassõlkin (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Yujing Liu (Chalmersi Tehnikaülikool, Rootsi)
  • professor Jari Vepsäläinen (Aalto Ülikool, Soome)

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Laeb infot...