Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Viktorija Prilenska kaitseb 26. novembril 2020 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Games for Enhancing Stakeholder Participation in Spatial Planning – the Cases of Riga and Tallinn" ("Mängud kui vahend huvigruppide osaluse suurendamiseks ruumiplaneerimises – Riia ja Tallinna juhtumid"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-401 (Ehitajate tee 5).

Lõputöös on esitatud uurimistulemused mängude rolli kohta kodanikuaktiivsuse suurendamisel ruumiplaneerimise alal Riias ja Tallinnas. Ruumiplaneerimist tunnustatakse mitmetahulise valdkonnana, mis ühelt poolt nõuab teatavaid teadmisi ja teiselt poolt asjaosaliste seisukohtade ja alushuvide ühitamist. Vastuoluliste vaadete lähendamise probleemi lahendatakse “tõsiste” mängude prisma kaudu, mille tulemuseks on Osalusmängu väljatöötamine. Uurimisobjekti keerukuse tõttu põhineb uurimus konstruktsionistlikul filosoofilisel traditsioonil, rakendades kvalitatiivset järjestikust
mitmemeetodilist uurimismudelit. Iga uurimisfaas vastab teatavale uurimisküsimusele, valgustades mitmesuguseid uuritavaga seotud teemasid, samuti teavitades järgnevatest uurimisfaasidest ja nendega seotud küsimustest.

Juhendajad professor Roode Liias ja professor Katrin Paadam (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor, Dr. arch. Sandra Treija (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • professor, dr. ir. arch. Oswald Devisch (Hasselti Ülikool, Belgia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...