Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Villu Kukk kaitseb 21. juunil 2022 algusega kell 9:00 oma doktoritööd "Hygrothermal Criteria for Design of Cross-Laminated Timber External Walls with Ventilated Facades" ("Soojus- ja niiskustehnilised kriteeriumid tuulduva fassaadiga ristkihtliimpuidust välisseinte projekteerimiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-131 (Ehitajate tee 5) ja jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Niiskus- ja soojustehnilise toimivuse seisukohalt on puithoonete ehitusel oluline vältida niiskuskahjustustuste teket välispiiretes. Ristkihtliimpuit hoonete ehitamisel napib teavet, mis selgelt määraksid niiskus- ja soojustehnilised tingimused ja kriteeriumid, mille järgi hooned niiskusturvaliselt projekteerid ja ehitada. Määrata on vaja kriteeriumid, mis arvestaksid ristkihtliimpuidu algniiskussisalduse välja kuivamisega, õhu- ja aurutõkke 
veeaurutakistuse suurusega, seespoolse soojustuse kasutamisega, ja välispiirete väljakuivamise võimekusega.
Doktoritöö eesmärgiks on seada niiskustehnilised kriteeriumid ristkihtliimpuidust välisseinte projekteerimiseks, mille rakendamisel on võimalik tagada hoone õhupidavus ja niiskusturvalisus arvestades seejuures ristkihtliimpuidu ehituse, tootmistehnoloogia ja ehitusaegse niiksusega.
Andmed ristkihtlimpuidust välispiirete õhupidavuse omaduste ja niiskustehnilise toimivuse analüüsiks koguti laboratoorsetest katsetest ja kliimakambri ja välimõõtmistelt. Mõõtetulemuste põhjal koostati ja valideeriti simulatsiooni mudelid, mis hiljem kasutati andmeanalüüsil niiskustehniliste kriteeriumite seadmisel.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Targo Kalamees ja kaasprofessor tenuuris Jaan Kers (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • juhtivteadur Berit Time (Uurimisinstituut SINTEF, Norra)
  • professor Thomas Bednar (Viini Tehnikaülikool, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...