Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Vimal Kumar Dwivedi kaitseb 25. mail 2022 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "A Legally Relevant Socio-Technical Language Development for Smart Contracts" ("Arukate lepingute jaoks õiguslikult asjakohane sotsiaal-tehniline keelearendus"). Kaitsmine toimub allinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Võimaldades äriprotsesside elluviimist, jälgimist ja täiustamist ärivõrkudes või nende vahel, võib arenev plokiahela tehnoloogia muuta äri ökosüsteemi. Blockchain on peer-to-peer võrk, mis võimaldab detsentraliseeritud andmete salvestamist, kopeerides andmeid võrgus osalejate sõlmedes.  Äriprotsesside jaoks on nutikad lepingud (SC) plokiahela ökosüsteemis kriitilise tähtsusega. Organisatsioonidevahelised äriprotsessid ja juhtimissüsteemid saab kodeerida arvutiga käivitatavateks programmideks, kasutades SC-sid, et tagada organisatsioonilises koostöös osalejate automatiseeritud vastutus. Plokiahela tehnoloogia juhib organisatsioonidevahelisi äriprotsesse ja võimaldab SC-de kaudu detsentraliseeritud autonoomseid organisatsioone (DAO).
Doktoritöö pakub sidusrühmadele lahendusi SC-de mõistmiseks ja lepinguliste äriprotsesside semantika kaasamiseks. Lisaks vähendab pakutud lähenemisviis lepinguklausli ja kohaldatava koodi kontseptuaalsetest erinevustest põhjustatud vigu.

Juhendajad: Dr. Alexander Horst Norta ning täisprofessor tenuuris Dirk Draheim (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Ingo Weber (Berliini Tehnikaülikool, Saksamaa)
  • professor Ulf Bodin (Luleå Tehnikaülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...