Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Vishwajeet Pattanaik kaitseb 27. juulil 2022 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Robust Web Annotations in Support of Knowledge Co-Creation" ("Töökindlad veebiannotatsioonid teadmiste ühisloome toetamiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Veebitehnoloogiad võimaldavad inimestel ühenduda, suhelda ja koostööd teha. Valdkonna edusammud on andnud veebikasutajatele võimaluse muutuda sisu tarbijast sisu loojaks ning suhelda ja töötada koos teiste veebikasutajatega üle kogu maailma. See on viinud arvukate uudsete lahenduste väljatöötamiseni kultuuri-, demokraatia-, teadus- ja haridusvaldkondades. Veebiannotatsioonid on üks taoline lahendus. Veebiannotatsioonid võimaldavad veebikasutajatel esile tõsta, salvestada, kritiseerida (nt kommenteerides) ja jagada teavet veebi kaudu. See võimaldab kogukondadel, eelkõige akadeemilistes ja teaduslikes ringkondades, veebis vahetada ja luua teadmisi. Veebi muutlikkus seab aga kahtluse alla veebiannotatsioonide-süsteemide rakendamise teadmiste jagamisel ja õppeprotsessis. Lisaks väidavad teadlased, et teadmiste loomist ja õppeprotsessi toetavate funktsioonide puudumine takistab veebiannotatsioonide süsteemi kasutuselevõttu õppimise peamise vahendina. Doktoritöös käsitletakse mõlemat kõnealust küsimust nelja erineva teema kaudu, mis täiendavad veebi märkimissüsteemide alaseid teadmisi ja annavad ülevaate töökindlate ja stabiilsete veebiannotatsioonide-süsteemide arendamiseks, toetamaks teadmiste loomist ja vahetamist tänapäeva dünaamilistes koostöökeskkondades.

Juhendaja täisprofessor tenuuris Dirk Draheim (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid: 

  • professor Peter Thiemann (Freiburgi Ülikool, Saksamaa)
  • kaasprofessor Ismail Khalil (Johannes Kepleri Linzi Ülikool, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 823 6239 5338
Passcode: 553642

Laeb infot...