Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Xiaosong Zheng kaitseb 2. detsembril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Identifying Shared Key Success Factors for International Joint Ventures in China" ("Peamiste jagatud edutegurite tuvastamine Hiinas toimivates rahvusvahelistes ühisettevõtetes"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Hiinas on arvukalt rahvusvahelisi ühisettevõtteid, kuid paljud neist ei ole jõudnud püstitatud eesmärkide saavutamiseni või on selles selgelt ebaõnnestunud. Kuigi ühisettevõtete teemal on palju publikatsioone, ei ole peamiste jagatud edutegurite tuvastamist eriti uuritud. Käesoleva doktoritöö panus kirjandusse seisneb selles, et ta aitab täita vastavas kontekstis ja oluliste suundade uurimustes olevaid lünki. Doktoritöös on loodud põhjalik uurimistöö raamistik, et tuvastada Hiinas asuvate rahvusvaheliste ühisettevõtete peamised “jagatud” edutegurid, seejärel tehtud üksikasjalikud juhtumiuuringud ning ankeetküsitlused tuvastatud peamiste “jagatud” edutegurite valideerimiseks.

Juhendaja emeriitprofessor Jaan Alver (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Tomasz Wnuk-Pel (Lodzi Ülikool, Poola)
  • professor Alari Purju (Estonian Business School, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...