Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Xinhui Lai kaitseb 17. juunil algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Approaches to Extra-Functional Verification of Security and Reliability Aspects in Hardware Designs" ("Riistvaraprojektide turva- ja töökindlusaspektide ekstrafunktsionaalse verifitseerimise lähenemisviisid"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507AB (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Elektroonikas võib märgata mitmeid uusi trende. Esiteks võimaldab tehnoloogia miniaturiseerumine keerukate funktsioonide integreerimist üliväikesel pinnal. Sellised kõrge tihedusega kiibid mahutavad miljardeid transistore, muutes need tundlikuks keskkonnamõjude ja rikete suhtes. Nimetatud asjaolu põhjustab väljakutseid funktsionaalsete ja ekstrafunktsionaalsete aspektide verifitseerimisel.
Verifitseerimistehnikaid tuleb jätkuvalt arendada ning viia kooskõlla ekstrafunktsionaalsete aspektide kõrgete nõudmistega. Kahjuks on verifitseerimistehnikad, mis aitavad käsitleda riistvaraprojektide ekstrafunktsionaalseid aspekte, veel mittepiisavad ning jäävad maha tarkvaradistsipliini vastavast arengust. Tavaliselt koostatakse ekstrafunktsionaalsed aspektid funktsionaalse käitumisjada põhjal. Mõnede ekstrafunktsionaalsete aspektide, nagu töökindlus ja turvalisus, jaoks vajavad äärmiselt abstraktsed ekstrafunktsionaalsed nõuded tohutut analüüsi, et eraldada funktsionaalne järjestus ning see eeldab skeemi põhjalikku ja detailset tundmist. Mõningaid ekstrafunktsionaalseid funktsioone, nagu turvaaspektiga seotud külgkanalite rünnakud, verifitseeritakse tavaliselt alles peale tootmist, mis põhjustab suuri projekteerimiskulusid. Mitme ekstrafunktsionaalse aspekti samaaegsel verifitseerimisel muutub probleem veelgi keerukamaks ning see keerukus suureneb eksponentsiaalselt. Seega on lõputöö eesmärkideks uurida põhjalikult ekstrafunktsionaalseid aspekte ning käsitleda olemasoleva riistvara verifitseerimise metoodika teatud piiranguid ja omadusi, uurides põhjalikult turvalisuse ja töökindluse olulisi ekstrafunktsionaalseid aspekte.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Maksim Jenihhin ja täisprofessor tenuuris Jaan Raik (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid: 

  • professor Zainalabedin Navabi (Teherani Ülikool, Iraan / Worcester´i Polütehniline Instituut, USA)
  • professor Maria K. Michael (Küprose Ülikool, Küpros)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...