Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Zengjun Chen kaitseb 9. detsembril 2022 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Development of ZnO Nanorod and NiO Thin Film Based Materials for Photocatalytic Applications" ("ZnO nanovarrastel ja NiO õhukestel kiledel baseeruvate fotokatalüütiliste materjalide arendus"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-442 (Ehitajate tee 5).

Fotokatalüüs on üks eesrindlikest süvaoksüdatsiooni protsessidest orgaaniliste jääkainete lagundamiseks reovees. Fotokatalüüsi protsessis kasutatakse fotokatalüsaatoritena pooljuhtmaterjale nagu TiO2, ZnO, NiO, CdS, jt.
Praeguseks on ZnO ja NiO fotokatalüsaatoritena uuritud peamiselt pulbri kujul. Pulbrilisel fotokatalüsaatoril on aga tõsised puudused nagu osakeste aglomeratsioon ja raskused reoveest eraldamisel, mis omakorda võib põhjustada sekundaarset reostust. Sellest vaatenurgast on aluspindadele immobiliseeritud fotokatalüsaatorite arendamine palju sobivam lahendus, mis võimaldab fotokatalüsaatori hõlpsat eraldamist reoveest ning materjali taaskasutamist. Just seetõttu on uurimistöö objektideks valitud klaasalustele kasvatatud ZnO nanovarrastest koosnevad kihid (ZnONR) ja NiO kiled. 
Käesoleva doktoritöö põhieesmärk oli ZnO nanovarrastel ja NiO kiledel baseeruvate tõhusate fotokatalüütiliste katete sünteesi strateegiate väljatöötamine. Doktoritöö tulemusel töötati välja tehnoloogiliselt lihtsalt teostatavad, kuluefektiivsed ja teaduslikult põhjendatud strateegiad ZnO nanovarrastel ja NiO õhukestel kiledel baseeruvate efektiivsete fotokatalüütiliste materjalide valmistamiseks keemilistel vedeliksadestuse meetoditel.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Malle Krunks ja vanemteadur Tatjana Dedova (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Aivaras Kareiva (Vilniuse Ülikool, Leedu)
  • professor Deniss Klauson (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...