Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia koostöös Bulgaaria teaduste akadeemiaga kuulutab välja Eesti-Bulgaaria teaduskoostööprojektide taotlusvooru aastateks 2022–2023 (2 aastat) eesmärgiga toetada Eesti ja Bulgaaria teadlaste koostööd.

Taotluste esitamise tähtaeg nii Eestis kui Bulgaarias on: 31. oktoober 2021.

Aktsepteeritud projektide raames toimuvate teadusvisiitide ajaks korraldab majutuse ja päevaraha vastuvõttev akadeemia. Kumbki akadeemia ei kata teadustöö kulusid.

Teadusvaldkonnad ja projektis osalejate arv ei ole piiratud. Eesti teadlased saavad ühisprojektides osaleda sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest.

Bulgaaria koostööpartnerilt eeldatakse institutsionaalset kuuluvust Bulgaaria teaduste akadeemia või ülikoolis asuvasse akadeemia rahastatavasse uurimisrühma. Teadusvisiitide päevade arv projekti kohta aastas on kuni 21. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume kontakteeruda Bulgaaria kolleegi(de)ga, leppida kokku projekti eesmärgid ja sisu ning täita taotlusvorm.
Mõlemapoolselt allkirjastatud taotlusvorm saata Eesti teaduste akadeemia rahvusvahelise koostöö juhile aadressil: ylle.raud@akadeemia.ee.
Lisainfo: Ülle Raud, e-post ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.

Bulgaaria koostööpartnerilt eeldatakse analoogilise taotluse esitamist Bulgaaria teaduste akadeemiale sealsete tähtaegade ja vormide kohaselt. Täpsem info Bulgaarias: Mr Dimitar Denev, e-mail: denev@cu.bas.bg tel: (+359 2) 979 5236.

Laeb infot...