Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Rektori karika järjekordne on taaskord kätte jõudmas ning seekord paneme end kõik proovile dartsis (rahvakeeles noolemäng). Dartsi turniiri korraldamisele on ka appi tõttanud Eesti Dartsi Liit.

Darts EST

Rektori karika dartsi turniir mängitakse mugandatud reeglitega, mis tähendab, et see on ligipääsetav iga tasemega osavõtjale.

Kuidas turniirilt osa võtta?

 1. Tule 24. märtsil ajavahemikus 12-18 Tallinna Tehnikaülikooli peahoone fuajeesse VÕI Mereakadeemia peahoonesse
 2. Leia fuajeest üles dartsilauad ning astu (vajadusel) elavasse järjekorda
 3. Kui kätte on jõudnud sinu kord, siis ütle kohtunikule oma nimi ja teaduskond (ülikooli töötajad saavad ise valida, mis teaduskonnale nad punkte tuua soovivad)
 4. Iga osaleja saab visata märgi pihta 9 noolt. Visatud noolte koondtulemus saabki olema osaleja punktiskooriks

Rektori Karikast on oodatud osa võtma kõik Tallinna Tehnikaülikooli endised ning praegused liikmed (tudengid, vilistlased, töötajad), kes igal võistlusalal esindavad oma enda teaduskondi.

Oleme teadlikud, et ajalooliselt on tehnikaülikooli teaduskondade nimekiri olnud hoopiski teistsugune. Nendel lugupeetud vilistlastel, kelle teaduskonda tehnikaülikoolis enam ei eksisteeri, peavad endale praeguste teaduskondade seast sobiliku valima.

Näide: Kui meie vilistlane lõpetas omal ajal matemaatika-loodusteaduskonna, siis praegusel hetkel oleks tema teaduskonnaks loodusteadukond.

Tallinna Tehnikaülikooli teaduskonnad:

 • Majandusteaduskond
 • Loodusteaduskond
 • Inseneriteaduskond
 • Infotehnoloogia teaduskond
 • Eesti Mereakadeemia


Murekoht töötajatega

Meie liikmeskonnas on tööl palju inimesi, kes ei ole tehnikaülikoolis kunagi õppinud ega ka ei tööta kuskil konkreetse teaduskonna all (dekanaat). Need on samuti grupp inimesi, keda tahaksime Rektori Karikaga ülikoolile lähemale tuua.  Selle probleemi lahendamiseks on loodud  "vaba-agendi süsteem”

Kõik töötajad (k.a ülikooli juhtkond ja need töötajad, kes konkreetselt kuskile kuuluvad) saavad ülikoolis olla nö vaba-agendid. Ülikooli töötajad ehk vaba-agendid võivad igal Rektori Karika etapil endale ise teaduskonna valida või lasta end teiste ülikoolipere liikmete poolt värvata. Vaba-agentide süsteemi ei kuulu dekaanid ega prodekaanid.

Auhinnad


See, mille nimel kõik teaduskonnad omavahel võistlema hakkavad, on samuti muutunud – lisaks sellele, et igalt etapilt on osavõtjatel võimalik endaga erinevaid toredaid auhindu koju kaasa viia, koguvad kõik osavõtjad enda teaduskonnale ka punkte. Punktid loetakse kevadsemestri lõpus kokku ning kuulutatakse välja Rektori Karika võitja.

Võidutsevale teaduskonnale kuulub uhke rändkarikas, mida hakatakse tervele ülikooliperele ja külalistele valgustatud klaasvitriinis eksponeerima. Lisaks antakse võidutsevale teaduskonnale õigus viia ellu nende endi poolt valitud projekt, mille korraldamisel paneb õla alla meie enda kallis tehnikaülikool, nii nõu kui jõuga ja loomikult ka finantsiliselt.

Iga teaduskond, eesotsas üliõpilaskoguga, korraldab ideekonkursi ning valib hiljemalt kevadsemestri esimese nädala lõpuks välja ühe idee/projekti, mis teaduskonna võidu puhul koostöös ülikooliga ellu viiakse. 

Võitva teaduskonna idee võib põhimõtteliselt olla mis iganes, kuid see peab olema kuidagi kasulik tervele ülikooliperele (ühiselamute juures asuva korvpalliväljaku renoveerimine, tuhandete uute puude istutamine mõne ägeda peo, seminari korraldus, või lausa kutsuda mõni maailmakuulus kõneleja meile ülikooli)

Punktisüsteem


Rektori Karika punktisüsteem koosneb kahest osast: võistlussarja kuuluvatelt aladelt saadud punktid ning osavõtu ehk aktiivsuspunktid. 

Võistlussarja punktid:

 • I koht - 120p
 • II koht - 100p
 • III koht - 80p
 • IV koht - 70p
 • V koht - 60p 


PS! Rektori Karika võistluspunktid saab kirja ainult teaduskonna parim võistkond/võistleja. 

Aktiivsuspunktide süsteem: 

Iga osavõtja (tudeng, töötaja, vilistlane) toob oma teaduskonna esindamise eest automaatselt aktiivsuspunkti, olenemata mis koha ta võistlustel sai (samuti saab aktiivsuspunkti ka eelpoolmainitud kultuuriüritustest osa võtmine). 

Aktiivuspunktige jagamisel hakatakse kasutama ka koefitsiente

Liikmete arv teaduskonniti erineb kohati väga palju, mis tähendab, et õiglase süsteemi saavutamiseks peab paika panema koefitsiendid. Käesoleva õppeaasta liikmeskonna statistika põhjal panime paika, kui palju iga teaduskond aktiivsuspunkte saama hakkab: 

 • Inseneriteaduskond: 1
 • IT teaduskond: 1,11 
 • Majandusteaduskond: 1,46
 • Loodusteaduskond: 5,65 
 • Merekakadeemia: 6,15 

Lisainformatsioon Rektori karika kohta: tom.luoma-aho@taltech.ee

Laeb infot...