Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi eestvedamisel toimub 16. mail järjekorras teine karjäärikonverents, kuhu on oodatud kõik Eesti doktorandid ja doktoriõppest huvitatud inimesed (ka magistrandid). Sellel aastal toimub konverents Eesti doktorikooli hõlma all ja osalevad kõik Eesti ülikoolid.

Konverentsi eesmärk on esile tuua doktorikraadi väärtust ja tutvustada lõputuid karjäärivõimalusi neile, kellel on kirg uute teadmiste ja erialaste väljakutsete vastu. Doktorantuuri jooksul omandatud mitmekülgsed teadmised, oskused ning lai silmaring avab karjääriteel uusi võimalusi.
Akadeemiast tööstuseni, valitsusest ettevõtluseni – doktorikooli konverents aitab mõista doktorikraadiga kaasnevaid väljavaateid teel mõjuka, mitmekesise ja rahuldust pakkuva karjäärini. Liituge meiega ja avastage, kuidas doktorantuuri käigus omandatuga saab kujundada mitte ainult oma karjääri, vaid ka meie kõigi tulevikku!

Konverentsil esinevad inspireerivate ettekannetega doktoriõppe läbinud ja praegused doktorandid. Toimuvad arutelud, kuidas doktorantuuri jooksul omandatud oskused ja teadmised on kasuks erinevates valdkondades ning sellega kaasnevatest eelistest tööturul.
Paneelaruteludel jagavad esinejad oma kogemusi doktorikraadiga seotud karjäärivõimaluste kohta nii avalikus sektoris, ettevõtluses kui mujal.

Konverents toimub eesti keeles ingliskeelse sünkroontõlkega. 

Konverentsipäeva juhib ja paneeldiskussioone modereerib ajakirjanik, saatejuht ja toimetaja Joonas Hellerma.
Palume oma osalemisest märku anda hiljemalt 10. maiks! (Registreerumine on lõppenud!)

NB! Kutsume kõiki doktorante konverentsil aktiivselt kaasa lööma! Tutvusta oma teadustööd populaarteadusliku posterettekandega või loo lühike koomiks teemal „Minu igapäevaelu doktorandina“. Publikuhääletusel selgitatakse konverentsipäeva lõpus välja parimad ettekanded ja koomiksid, mille autoreid ka vääriliselt autasustatakse.

Posterettekannete arv on piiratud, seega kiirusta oma soovist teada andma eraldi registreerimisvormil hiljemalt 10. maiks. (Registeerumine on lõppenud!)

Konverentsi programm

9:00 – 9:30 Kogunemine hommikukohvi ja suupistetega
9:30 – 9:40 Tere tulemast!          
TalTech teadusprorektor Tiit Lukk
TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse juht, ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur / Doktorikooli esindaja Maris Hindrikson
9:40 – 10:00 Avasõnad - Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler
10:00 – 11:00 Ettekanded teemal „Võimalused ja väljakutsed doktorantuuris ja peale seda“ / “Doktorikraadi võlu ja valu”
Ettekanded keskenduvad doktorantuuris osalemise võimalustele ja väljakutsetele ning uurib, kuidas neid kogemusi saab rakendada pärast doktorantuuri lõpetamist. Kas ja kuivõrd on doktorantuur oluline isikliku ja professionaalse kasvu seisukohalt? Kuidas doktorantuuri ajal omandatud oskused ja teadmised aitavad kaasa edaspidises karjääris? Milliseid võimalusi pakub doktorantuur: pädevused, ressursid, juhendajate tugi, uurimisvõimalused, konverentsid, võrgustikud? Milliste väljakutsetega tuleb silmitsi seista: aja juhtimine, stress, motivatsiooniprobleemid ja töö-õpingute tasakaalustamine? Kuidas väljakutsetega toime tulla? Millised on karjäärivõimalused peale doktorikraadi omandamist? Kas Eesti vajab doktorikraadiga tippspetsialiste?
Esinejad:
10:00 – 10:30 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Els Heinsalu
10:30 – 11:00 TalTech Tartu Kolledži vanemlektor; Tartu Linnavalitsuse linnaaarhitekt Jiri Tintera
11:00 – 11:20 Võrgustumispaus suupistete ja kohviga
11:20 – 12:50 Paneeldiskussioon – „Doktorantuuri lõpetanute karjääriteed“
Arutelus osalevad silmapaistvad doktorikraadiga esinejad akadeemiast, tööstusest ja avalikust sektorist. Saame teada, kuidas doktorantuuri ajal omandatud teadmised ja pädevused tulevad kasuks erinevates eluvaldkondades, kas ja kuivõrd annavad need eelise konkurentsivõimelisel tööturul. Millised on ootused doktorikraadiga töötajale erinevates sektorites? Paneeldiskussioonis jagatakse ka kogemusi üleminekust akadeemiast ettevõtlusesse: kuidas leida endale sobiv positsioon ja panustada oma valdkonda väljaspool akadeemiat?
Panelistid:
Ardo Hansson, Riigikantselei, peaministri büroo nõunik
Martin Järvekülg, Click&Grow uurimis- ja arendustöö juht
Tõnn Talpsepp, TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasprofessor ning doktoriõppe programmijuht
Allan Hani, R8 Technologies tegevjuht
Maarja Merivoo Parro, Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja
12:50 – 13:30 Lõuna ja võrgustamine
13:30 – 14:30 Doktorantide stendiettekanded, kus doktorandid tutvustavad laiemale auditooriumile oma teadustööd ja selle mõju (real-world impact)
Doktorantide koomiksid teemal “Minu igapäevaelu doktorandina”
14:30 – 15:30 Interaktiivne sessioon – „Edulood“
Doktorantuuri lõpetanud ning praegused doktorandid jagavad oma isiklikke lugusid sellest, kuidas nad on oma doktorantuuri ajal omandatud teadmisi ja oskusi rakendanud erinevates valdkondades ning kujundanud või kujundamas oma karjääri vastavalt oma huvidele ja eesmärkidele. Milliste võimaluste ja väljakutsetega tuleb silmitsi seista peale doktorikraadi omandamist suundudes akadeemiast välja? Paneeldiskussioonis jagatakse praktilisi nõuandeid ja kogemusi praegustele ja tulevastele doktorantidele, kes kaaluvad oma karjääri väljavaateid pärast doktorantuuri ning soovivad saada teadmisi ja inspiratsiooni senistest edulugudest.
Panelistid:
Kertu Liis Krigul – Tartu Ülikooli genoomika instituudi nooremteadur
Riin Tamm – HTM noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja
Kristiina Urb – Creativity Lab´i konsultant ja projektijuht, EBS doktor
Ott Lumi – META Advisory kaasasutaja ja valitsussuhete erinõustaja
Katriin Kristmann – Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur
15:30 – 16:00 Parimate stendi-ettekannete autasustamine ja lõppsõnad
16:00 – 17:00 Konverentsi lõpetamine vabas õhkkonnas suupistete ja karastavate jookidega

Laeb infot...