Tallinna Tehnikaülikool

ERC grandid on Euroopa teadlaste jaoks kõige prestiižsem rahastusmeede - ja mitte ainult individuaalsete teadlaste, vaid ka teadusasutuste, teadlaskonna ja riigi jaoks. Need näitavad võimekust teha maailma mõistes tipptasemel teadust ning annavad võimaluse olulisel määral seda võimekust suurendada. On kurb, et Eestisse neid grante veel väga vähe tuleb.

Vastutus selle suure au Eestisse toomise eest on meil pea täismahus teadlase õlgadel. Edukamates riikides ei jäeta aga ERC taotluse kirjutajat üksi, vaid talle on toeks terve grupp erialateadlasi. ERC on ühistöö. Eestis on administratiivne tugi taotlust kirjutavatele teadlastele juba tänu ETAg-i tööle väga hea. Puudu jääb aga sisulisest toest, seda nii idee sõnastamise, taotluse kirjutamise kui ka intervjuu ettevalmistamise faasis.

Selle algatusega tahame eesotsas Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) ja Teaduste Akadeemiaga (TA) luua igale ERC taotluse kirjutamist kaaluvale teadlasele individuaalse kogenud teadlaste tugigrupi (mentorid), kes taotluse kirjutajat nõustab, julgustab, torgib, konstruktiivselt kritiseerib ja ei lase tee peal ree pealt maha pudeneda.

Kuna noore teadlase ERC grante on ehk saada pisut lihtsam kui kogenud teadlaste omi, keskendub see algatus ERC alustava teadlase (Starting), ning soovi ja võimaluse korral ka väljakujunenud teadlase (Consolidator) grandi taotluste edukuse tõstmisele. Noorte teadlaste jaoks on kogenud teadlaste teadmistepagas eriti suure lisandväärtusega.

Palume endast märku anda kõigil, kes on otsustanud 2021. aastal esitada ERC alustava või väljakujunenud teadlase grandi taotluse ning soovivad mentorlusprogrammis osaleda. Kuna alustame 2020. aastal mentorlusprogrammi pilootprojektiga, et koguda järgmisteks aastateks kogemusi, kuidas see töö saaks olla kõige tulemuslikum, võtame sel aastal vastavalt mentorite saadavusele algatusse vastu kuni 20 ERC grandi taotlejat.

Algatuse esialgne ajakava: https://docs.google.com/document/d/1YhNOsyhY2pjAVb92nAPdBLx7Jk1GncSYRxEcFEnQwb4

Ankeet algatusega liitumiseks: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecInhju6vgtNmS5joGtXQvkiW26QqibWxVzjYpDUzhjBB9WA/viewform

Kontakt TalTechi teadusosakonnast: Kristel Toom, kristel.toom@taltech.ee

Laeb infot...