Tallinna Tehnikaülikool

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta  Sihtasutsu Eesti Rahvuskultuuri fondi koduleheküljelt

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist ning nende seas on terve rida fonde, kust võiksid stipendiumi taotleda üliõpilased ja õppejõud.
Taotlusi võetakse vastu elektroonilise taotlemise keskkonnas E-ANKEET https://ankeet.erkf.ee/
Täpsem info Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt

Kõrgharidust toetavad fondid

Abel-Mirka fond, toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Agnes Kultase stipendiumifond, toetab magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu ülikoolides. 
Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.

Ann Mihkelsoni fond, toetab stipendiumiga naisüliõpilasi, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti ülikoolides. Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot
Taotlused vaatab läbi fondi asutaja Anu Ebbe Mihkelson ja ekspert Tiina Kohver.

Ants Seileri fond, toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Antti Piippo fond, toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.

Arno Tali fond, toetab eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.


BLRT fond, toetab masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad üliõpilasi.
BLRT fond annab välja kaks 2 000 euro suurust stipendiumi.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Ernst ja Erica Kesa fond, toetab Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 8 400 eurot.

Jaak Tamme fond, toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Luminori fond, toetab kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit, eelkõige toetatakse metaani ja/või CO2 atmosfääriheidete vähendamisega seotud uuringuid või projekte ning sotsiaalse ettevõtluse ja rahatarkuse edendamisega seotud õpinguid.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Luminor Bank AS-i juhtkonnale.


Monika Oidi fond, toetab infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.
Antakse välja magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Nokia fond, toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.

Rain Lõhmuse fond
Asutatud 2000. aastal Rain Lõhmuse poolt eesmärgiga toetada noori andeid.
Jagamisele tuleb 36 000 eurot, mis on suunatud filmikunsti, kirjanduse, kunsti, muusika, teaduse ja teatri alal tegutsevatele kuni 33. aastastele noortele.

Rannaleetide fond „Sinilind“, toetab stipendiumiga enesetäiendamist välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistöid globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860.
Jagamisele tuleb 1 600 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Sõnumilehe fond, toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Zonta fond
Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Tamkivi reaalteaduste fond, toetab Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilasi, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde. 
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1 000 euro suurust stipendiumi.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Tiina Tammani fond, toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga. Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal „Otsustasin“.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman.

Laeb infot...