Tallinna Tehnikaülikool

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Auhindu antakse välja kuues kategoorias. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri.

Konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös Eesti teaduste akadeemiaga ning rahastab haridus- ja teadusministeerium. Auhinnad antakse üle teaduskommunikatsiooni konverentsil 11. novembril Tartus.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september, auhinnafond 26 000 eurot.

Täiendav info konkursi kohta akadeemia kodulehel või Eesti teadusagentuuri kodulehel.

Laeb infot...