Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia uuendavad teaduskoostöö programmi aastateks 2022-2024 ja kuulutavad välja ühisprojektide konkursi. Eesmärgiks on jätkata või alustada koostööd Eesti ja Ungari teadlaste vahel. Teadusvaldkonnad ja konkreetses projektis osalejate arv ei ole piiratud. Kumbki akadeemia ei kata teadustöö kulusid, kaetakse aktsepteeritud projektides osalevate teadlaste lähetuskulud (st vastuvõttev akadeemia katab elamiskulud sihtriigis). Eesti teadlased saavad ühisprojektides osaleda sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest. Ungari-poolne projektijuht (principal investigator) peab töötama Ungari teaduste akadeemia instituudis või selle akadeemia poolt rahastatavas uurimisrühmas.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2021.

Huvitatud Eesti teadlastel on vaja:

  • leppida Ungari kolleegi(de)ga kokku projekti eesmärgid, sisu, ajakava;
  • mõlemapoolselt allkirjastatud taotlusvorm (pdf) saata Eesti teaduste akadeemia koostöö juhile aadressil: foreign@akadeemia.ee , tel 645 1925


Ungari partneril tuleb analoogiline taotlus esitada Ungari teaduste akadeemiale sealsete reeglite, vormide ja tähtaegade kohaselt (lisainfo: Nikoletta Faragó, tel. +36 1 411 6272, e-mail: farago.nikoletta@titkarsag.mta.hu

Laeb infot...