Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia koostöös Fermi Energiaga kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Stipendiumi eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja innustada neid panustama Eesti energeetika tulevikku.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. Ühekordne 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kahele tudengile.

Stipendiumile saab kandideerida alates 22. veebruarist teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 22. märts ja stipendiaadid kuulutatakse välja aprilli alguses.

Kandideerimiseks tuleb esitada Lääne- või Ida-Virumaal omandatud keskharidust tõendava tunnistuse koopia ning üliõpilase staatust ja õppekava täitmist tõendavad dokumendid. Samuti ootame motivatsioonikirja, milles põhjendatakse oma huvi füüsika, energeetika ja tuumaenergeetika vastu ning selgitatakse, kuidas ja kellena soovitakse tulevikus panustada nimetatud valdkonna/valdkondade arengusse.

Stipendium makstakse välja eeldusel, et üliõpilase esimese semestri õppekava on läbitud täismahus ja õpingud jätkuvad samal õppekaval.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaam üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Ta selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas elektritootmise mitmekesistamise vajadust, tuumaelektrijaama olulisust, keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

Lähem info:  https://www.akadeemia.ee/akadeemia/medalid-preemiad-konkursid/anto-raukase-stipendium/

Laeb infot...