Tallinna Tehnikaülikool

Kutsume kõiki huvilisi Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi professori Andris Slavinskise seminarile, kus on võimalik osaleda ka MS Teams’i vahendusel kasutades järgnevat linki. Ettekande ligikaudne kestus on 40 minutit, peale mille  lõppu jääb aega ka küsimusteks ja aruteludeks.

Hiljuti avaldati artikkel mis kirjeldab nanosatelliidi ESTCube-LuNa missiooni kontseptsiooni. Missiooni eesmärgiks on uudse kosmosesõidukite ajami – elektrilise päikesepurje katsetamine. Tutvustatav kontseptsioon sisaldab mitmeid uudseid ideid teaduslikeks katseteks, kosmoselaeva disainiks ja opereerimiseks ning side- ja navigatsioonisüsteemide ehitamiseks.

Käimas on tugeva konsortsiumi loomine Läänemere äärsetes riikides eesmärgiga teha koostööd uute kosmosetehnoloogiate väljatöötamise vallas. Ettekande käigus antakse ülevaade ESTCube-LuNa missioonist ja Tallinna Tehnikaülikooli võimalikust panusest koostööpartnerina sidetehnika- ja asendikontrolli valdkondades.

Täpsem informatsioon on leitav artiklist: Slavinskis, A.; Palos, M.F.; Dalbins, J.; Janhunen, P.; Tajmar, M.; Ivchenko, N.; Rohtsalu, A.; Micciani, A.; Orsini, N.; Moor, K.M.; et al. Electric Sail Test Cube–Lunar Nanospacecraft, ESTCube-LuNa: Solar Wind Propulsion Demonstration Mission Concept. Aerospace 2024, 11, 230. https://doi.org/10.3390/aerospace11030230

Laeb infot...