Tallinna Tehnikaülikool

31. märtsil lõppes Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor. 2022. aastal algavatele uurimisprojektidele esitati kokku 340 taotlust, neist 30 järeldoktori-,  73 stardi- ja  237 rühmagrandile. TalTech esitas kokku 67 taotlust, neist 50 rühmagrandi taotlust, 16 stardigrandi taotlust ja ühe järeldoktorigrandi taotluse.

Aprillis toimub taotluste tehniline kontroll ja kuu lõpus otsustab hindamisnõukogu, millised taotlused võetakse menetlusse. Siis annab teadusagentuur põhjalikuma ülevaate taotluste jaotusest erinevate kriteeriumide lõikes.

Taotlusvooru esialgsed tulemused ja pingeread selguvad sügiseks.

www.etag.ee

Laeb infot...