Tallinna Tehnikaülikool

17. veebruaril 2022 kell 10.00-11.30 toimub Tallinna ettevõtluskeskuse ja TalTech majandusteaduskonna ettevõtlusakadeemia veebiseminar teemal "Digitaalsed tarneahelad ja paberivaba rahvusvaheline logistika – millal ja kuidas?“. Seminari viib läbi Ulrika Hurt, MA, TalTechi majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi lektor.

Ettevõtlusakadeemia plakat

Millal jõuavad arengud Euroopas ja Eestis niikaugele, et ka väikeettevõte saab kaupade rahvusvahelise veoga seotud dokumente vormistada ja partneritega vahetada digikujul? Kuidas saaks nii tootmis- kui kaubandusettevõtted kui ka logistikaettevõtted selliseks muudatuseks paremini valmistuda? Kui kiire sellega on? Milliste ettevalmistustega tuleks kohe alustada ning millega viivitada? Ettekandes räägitakse, millised saavad olema lähema paari-kolme aasta suurimad tarneahela digitaliseerimise murrangud, mis nii ettevõtete initsiatiivil, Euroopa Liidu survel kui ka riigi toetusel tulemas on. Tehakse sissejuhatus teadmistesse ja oskustesse, mida väikeettevõttel lähiaastatel kindlasti vaja läheb, et olla paberivabaks logistikaks ning muudatusteks paremini valmis nii lähiajal kui edaspidi. Samuti viidatakse, kust saada lisainfot.

Ulrika Hurt on lektor ja analüütik, pikaaegne Euroopa Liidu valdkonna ekspert, kes on töötanud logistika digitaliseerimise valdkonnaga viimased kuus aastat.  Teeb aktiivset kaastööd Euroopa Komisjoni digitranspordi ekspertgrupile, mis panustab otse üle-euroopaliste nõuete väljatöötamisse. Koordineerinud erinevaid ettevõtete digivalmidust kaardistavaid rakendusuuringuid ja analüüse, sh teinud seeläbi sisulist kaastööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettevõtete e-veoselehele üleminekut toetava rahastusmeetme ettevalmistuses. Teinud ettepaneku piirülese kaubaveoinfo andmevahetussüsteemi arendamiseks koostöös Eesti, Läti, Leedu ja Poola partneritega, nõustanud selle arendust ning seda piirüleselt ka koostöös pädevate riigiasutustega ka testinud. Ulrika on kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi Euroopa õpingutes ning läbimas Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri.

Seminar on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda.

Lisainfo:

Krista Kink
Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus
krista.kink@tallinnlv.ee
640 4225

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
helena.rozeik@taltech.ee

Laeb infot...