Tallinna Tehnikaülikool

16. detsembril toimub Tallinna ettevõtluskeskuse ja TalTechi selle aasta viimane ettevõtlusakadeemia veebiseminar, mis sel korral keskendub õiguslikele arengutele ja muutustele väikeettevõtluse ärikeskkonnas. 

Ettevõtlusakadeemia 2021

Seminari viib läbi Birje Kalmus, LMP vandeadvokaat ja TalTech õiguse instituudi külalislektor.

Viimastel aastatel on toimunud mitmeid arutelusid seoses äri- ja majanduskeskkonna muudatustega.

Ettekandes antakse ülevaade

  • olulisematest õiguslikest muudatustest, mh elektroonilisest koosolekute korraldamisest ja nendel osalemistest,
  • osaühingu osa võõrandamise vorminõudest loobumisest ja sellega seonduvatest riskidest,
  • ühisomaniku varaliste huvide järgimise kohustusest,
  • ülemaailmse ettevõtete tulumaksumiinimumi kehtestamisest ning muutunud töösuhetest.

Ühtlasi käsitletakse nõuete maksmapanemise eelduseid ja võimalusi.

Lektor Birje Kalmus on advokaat, kelle peamiseks töövaldkonnaks on eraõigus ning lepingutega seonduvad küsimused. Birje nõustab igapäevatöös väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid nii äriõiguse, töötajate kui ka lepingutega seonduvates küsimustes. Birje on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Intellektuaalne omand“ raames.

Seminar on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda

Seminar toimub Tallinna ettevõtluskeskuse ja TalTechi koostöös.

Lisainfo:

Krista Kink
Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus
krista.kink@tallinnlv.ee
640 4225

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
helena.rozeik@taltech.ee

Laeb infot...