Tallinna Tehnikaülikool

2020. aastal levis üle kogu maailma pandeemiakriis, mis kestab lainetena tänaseni. 2022. aasta veebruaris alustas Venemaa sõda Ukrainaga, mil Euroopas levis endiselt Covid-19 viirus. Kuidas kriisi mõjutuste ja negatiivsete uudiste taustal ellu jääda, kuidas tagada ettevõtte toimimine ning töötajate töövõime?

Ettevõtlusakadeemia plakat 22.09.2022

Tallinna Straateegiakeskuse ettevõtluskeskuse ja TalTech majandusteaduskonna koostöös korraldataval veebiseminaril vastatakse järgmistele küsimustele:

  • Mis on üldse kriis ja kas kriisiks saab valmis olla?
  • Kas kriisil on erinevad faase ja kuidas neid eristada/märgata?
  • Millised võimalused on kriisi targaks juhtimiseks?
  • Kas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kriisijuhtimise strateegia erineb suurte ettevõtete omast?
  • Milline on hea juht, kes veab ettevõtte kriisist läbi?

Lektorid:
Karin Reinhold, PhD – dotsent organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas, ärikorralduse instituudis. Uurib ohutuse ja riskide juhtimist erinevates sektorites üle kogu majandusruumi ning õpetab üle ülikooli töökeskkonna ohutuse ja riskidega ning töötajate tööheaolu ja tervisega seotud kursuseid.

Marina Järvis, PhD – dotsent organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas, ärikorralduse instituudis. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja ohutuskultuur, juhtimisstiil, sotsiaalne kapital, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, töötervishoiu ja -tööohutuse juhtimine, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

Registreeru seminarile

Lisainfo:
Krista Kink
Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus
krista.kink@tallinnlv.ee
640 4225

Helena Rozeik
TalTech, majandusteaduskond
helena.rozeik@taltech

Laeb infot...