Tallinna Tehnikaülikool

Avatud on Euroopa Komisjoni European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 2020. aasta taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2020.  Tegemist on Euroopa Kaitsefondi võimearendussuuna pilootprogrammiga aastateks 2019-2020, kogu eelarvega 500 miljonit eurot.

EDIDP on kaitseotstarbelise teadus- ja arendustegevuse toetamiseks ellu kutsutud Euroopa Liidu programm, mille raames soovitatakse parandada EL kaitsetööstuse konkurentsivõimet, innovatsiooni suutlikkust ning koostalitlusvõimet. Eraldi tähelepanu pööratakse piiriülese koostöö parendamisele ning väikse- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) osaluse suurendamisele. Selleks rakendatakse stiimuleid nii piiriülesele osalusele kui VKEde kaasutusele. EDIDP sarnaneb Eesti teadlastele ning ettevõtetele tuttava EL tsiviilvaldkonna teadus-arendusprogrammiga Horisont2020. See tähendab, et taotlusi saavad esitada konsortsiumid, mis on moodustatud vähemalt kolme Euroopa Liidu liikmesriigi osapooltest (ettevõtted, teadus-arendusasutused). Toetust antakse kuni 100%, sõltuvalt tegevusest (näiteks disainiks, prototüübi tegemiseks kui ka standardiseerimiseks). Oluline on tähelepanu pöörata, et prototüübi tegemise puhul on rahastusmäär kuni 20%. Oodatava projekti ulatus ning tegevused on täpsemalt kirjeldatud konkursikutses ning teemade kirjelduses. Selleks, et projektid vastaksid kaitsevaldkonna vajadustele ning oleks tagatud nende potentsiaalne kasutatavus, on riigid tihedalt programmi rakendamisega seotud. Näiteks on üheks nõudeks taotluse esitamisel juurde lisada toetavate riikide kinnituskiri.

Kindlasti on tegemist hea võimalusega kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tegutsevate TalTechi teadlaste jaoks. Muuhulgas pakub programm ka võimalust teha tihedamat koostööd Eesti kaitse- ja julgeolekusektori ettevõtetega. 2019. aasta taotlusvooru konsortsiumites osales mitmeid Eesti kaitsetööstusettevõtteid.

Täpsemate koostöö võimaluste ning küsimuste korral on kontaktiks Kaitseministeeriumis Kairi Talves, kairi.talves@kaitseministeerium.ee. Lisainfot Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja liikmete kohta: info@defence.ee või www.defence.ee 

2020. aasta taotlusvoorus on 12 valdkonda, mis adresseerivad EL liikmesriikidele olulisi vajadusi. Muuhulgas oodatakse taotluseid CBRN, küberkaitse, merelise olukorrateadlikkuse, väljaõppe ja treeningsimulatsioonikeskkondade jne. teemadel.

Täpsemalt on 2020 aasta taotlusvooru teemade ning konkursi kohta võimalik infot leida siit.

22. juunil toimub online-infopäev, mille täpsem info ja registreerimine asub siin

Oluline on lisada, et kuigi EDIDP on pilootprogramm, siis juba uueks EL eelarveperioodiks (2021-2027) on kavandatud täies ulatuses Euroopa Kaitsefondi programm, mis pakub (kaas)rahastust kaitsealasteks teadusuuringuteks, arendustegevuseks kui ka murranguliste ja uute tehnoloogiate jaoks. Prioriteetide ning teemade kokkuleppimine seisab EL liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil veel ees, kuid arvesse võetakse kaitsevaldkonna vajadusi ning väljakutseid. Eesti teadlaste, ülikoolidele ning ettevõtetele pakub programm igal juhul häid võimalusi ja aktiivne osalus on oodatud!

Lisainfo TalTechist: kaitse- ja julgeoleku-uuringute koordinaator kaitse- ja julgeoleku-uuringute koordinaator Mari-Anne Meister, mari-anne.meister@taltech.ee

Laeb infot...