Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur on asutaja ja pikaajaline liige ühenduses Science Europe, mis koondab Euroopa teadust rahastavaid organisatsioone ja suuri teadusasutusi ning mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja teadusruumi. 

Eelmisel nädalal avalikustas Science Europe oma uue strateegia aastateks 2021-2026. Järgmise viie aasta fookuses on tegevused, millega  tõhusamalt toetada Euroopa teaduspoliitika kujundamist kiiresti muutuvas teadusökosüsteemis. Strateegia elluviimiseks moodustatakse muu hulgas kuus töörühma, milles osaleb ka ETAg. Töörühmad keskenduvad avatud teadusele, teaduskultuurile, raamprogrammile “Euroopa horisont”, rohe- ja digipöördele, tipptasemel teaduskoostööle ja (teadus)kommunikatsioonile. 

ETAg-i juhatuse esimees Anu Noorma rääkis, et osalemine Science Europe’i töös võimaldab teadusagentuuril jagada parimaid praktikaid Euroopa kolleegidega ning ka ise oma teadmisi ja oskusi täiendada. “Sedasi saame omakorda pakkuda paremat tuge Eesti poliitikakujundamisele ja toetada teadmispõhist ühiskonda,” lisas ta.

Science Europe’i uue strateegiaga saab tutvuda siin.

Lisainfo: Ülle Napa
Eesti Teadusagentuur
Ulle.Napa@etag.ee

Laeb infot...