Tallinna Tehnikaülikool

FinEst Targa Linna Tippkeskusel on käimas kolmas targa linna ideekonkurss mille käigus kogusime linnadelt neid painavaid probleeme. Novembri lõpuks oli võimalus kõikidel teadlastel ja arendajatel pakkuda neile probleemidele lahendusideid.

Meile laekus 30 lahendusideed millest esitasid TalTechi teadlased 17. Ülejäänud lahendusideedega jätkamiseks vajavad aga teadlased teistest ülikoolidest või idee esitanud ettevõtted enda tiimi ka TalTechi teadlast. 

Tutvu ideedega ning kui leiad endale huvipakkuva, võta ühendust idee autoriga!

Samuti ootame kõiki teadlasi ja arendajaid 13. detsembril töötuppa, kus on võimalik kuulata kõiki esitatud ideid ning leida potentsiaalseid partnereid lahenduste katsetamiseks.

Targa linna ideekonkurss

Töötoa eesmärk on esialgsete lahendusideede tutvustamine ning arutelude algatamine algsete pilootmeeskondade moodustamiseks.

Ootame linnasid ja omavalitsusi, kes on esitanud oma väljakutsed. Samuti teadlasi ja arendajaid, kes soovivad osaleda uudsete praktiliste targa linna lahenduste väljatöötamises kas juba enda poolt välja pakutud lahenduse näol või sooviga liituda mõne meeskonnaga lahenduse arendamiseks.

Lisaks on meil hea meel tervitada inspireerivaid kõnelejaid Aija Staffansi ja Pilvi Nummit - teadlasi Aalto Ülikoolist ja FinEst Targa Linna Tippkeskusest, kes räägivad kodanike kaasamisest linnaliste probleemide lahendamiseks.

Töötoas on soovituslik osaleda kohapeal, kuid saab ka virtuaalselt. Virtuaalselt osalejatele saadetakse link mõni päev enne üritust.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

2023/2024. AASTA KONKURSI TULEMUSENA SOOVIB FINEST TARGA LINNA TIPPKESKUS ELLU VIIA:

  • 2 suurt pilootprojekti kestvusega 36 kuud ja eelarvega umbes 1,26 mln eurot
  • 2 keskmise suurusega pilootprojekti kestvusega 24 kuud ja eelarvega umbes 860 tuhat eurot.

Miks liituda targa linna ideekonkursiga?

  • Pilootprojekti arendamise ja testimisega seotud kulud katab targa linna tippkeskus 100% ulatuses.
  • Testige oma uurimistulemusi linnades, lahendades nende reaalseid probleeme.
  • Arendage rahvusvahelise turupotentsiaaliga uudset lahendust.
  • Tehke koostööd interdistsiplinaarse tiimiga.
  • Koguge andmeid oma pikaajaliste uurimistööde tarbeks.

Lisainfo targa linna ideekonkursi kohta

Varem loodud targa linna lahendustega saab tutvuda SIIN.

Laeb infot...