Tallinna Tehnikaülikool

FinEst Targa Linna keskus korraldab juba teist korda igaaastast targa linna foorumit “Smart City Exchange Forum”, mis seekord keskendub inimeste kaasamise olulisusele targa linna loomisel. Ükski targa linna lahendus ei toimi, kui see pole inimeste hinnangul vajalik ning lihtne kasutada. 

smart City Exchange forum

Targa linna foorum on esmajoones kokkusaamise ja dialoogi pidamise paik, kus saavad omavahel kogemusi vahetada nii rahvusvahelised eksperdid erinevatest targa linna valdkondadest kui ka praktikud linnaametnike, teadurite ning erasektori esindajate hulgast. Lisaks tutvustab Foorum FinEsti enda karjääri alustavaid teadureid ning tutvustab läbi postersessiooni FinEst keskuse doktorantide töid.   

COVID-pandeemia tõttu toimub ka 2022. aasta Foorum online-versioonis. Järgnevatel aastatel loodame Foorumist kujundada tõelise kohtumispaiga kõigile, kes on huvitatud targa linna rakendamise praktilisest ning teoreetilisest poolest. Foorum on loodud eelkõige eesmärgiga luua kohtumispaik kõigile targa linna sidusrühmadele - teadlastele, omavalitsustele, kodanikukogukondadele ja erasektori ning riigisektori partneritele. 

Foorumi eesmärk on hoida avalikkust kursis FinEst Targa Linna Tippkeskuse teadustööde ning linnapilootide arenguga, tõhustada koostööd ja võrgustike loomist nii Eesti ja Soome teadlaste kui ka linnade esindajate, riigitasandi esindajate, kodanike, mittetulundus- ja erasektori ja teiste oluliste targa linna valdkonna partnerite vahel, kes on huvitatud säästva, vastupidava ja nutikama linnakeskkonna arendamisest. 

Tutvu sündmusega lähemalt: www.finestcentre.eu/forum

Laeb infot...