Tallinna Tehnikaülikool

Kutsume teid osalema neljapäeval, 21. jaanuaril kell 09:00-14:30 Targa Linna Foorumil, mis toimub veebipõhiselt. Registreerida ning ajakava saab näha siin. Registreerimise tähtaeg on 19.01.2021.

Foorumi eesmärgiks on tutvustada targa linna valdkonda läbi teadlaste ning linnade ja valdade silmade. Esinejateks on nii teadlased kui linnade ja valdade esindajad, kes jagavad oma eelnevat kogemust targa linna pilootprojektide arendamisel ja tulevikuplaane, kuidas nutikal viisil erinevate valdkondade nii praeguseid kui ka tulevasi probleeme saaks targa linna võtmes ning linnade ja teadlaste koostöös lahendada.  

Me loodame, et tänu Foorumil kõlanud ettekannetele tekkib publikul selgem arusaam linnade ja teadlaste vahelise koostöö võimalikust vastastikusest ning ka ühiskondlikust kasust. Foorumi üheks oluliseks lisa-eesmärgiks on viia kokku linnade erinevate valdkondade eksperte teadlastega ja luua alus uutele koostöö võimalustele. Foorumi puhul on esmajoones tegemist uute algatuste loomise ning mõtete vahetamise paigaga. 

TARKADE LINNADE ARUTELU

22.01.2021 kell 10:00-11:00 toimub veebikeskkonnas inglise keeles Targa Linna Foorumi järel-üritus, kus arutatakse Foorumil esinenud linnade ja valla - Tartu, Võru ja Lääne-Harju - poolt tõstatatud oluliste teemade üle.  
Järel-ürituse arutelud keskenduvad kolmele teemale: 

  1. Kuidas kasutada otstarbekalt energia andmeid targa linna kontekstis ning kuidas soodustada energiaühistute loomist? Tartu
  2. Kuidas luua toimivat ringmajanduse süsteemi ning seda toetavat ökosüsteemi väikelinnas? Võru
  3. Kui hästi sobiks haja-asustuse piirkondadele Liikuvuse kui Teenuse (MaaS) lähenemise rakendamine? Lääne-Harju

Ajakava: 

10:00-10:15 Kolme aruteluteema tutvustus 
10:15-10:45 Arutelu gruppides 
10:45-10:50 Paus 
10:50-11:00 Kokkuvõte 

Registreerida 22.01 arutelule saab siin 

Küsimuste korral võtke ühendust:
Lill Sarv
Teadur, Projektiarendusjuht
FinEst Twins Targa Linna Tippkeskus         
lill.sarv@taltech.ee       
+372 5627 3322

Laeb infot...