Tallinna Tehnikaülikool

2022. aasta sügissemestril alustasime esmakordselt uue ingliskeelse vabaõppeainega - „Roheleppe kiirendi: Jätkusuutlik tulevik“, mis lähtub probleem- ja projektõppe põhimõtetest ja on ühtlasi oluliseks EuroTeQ Collideri väljundiks TalTechis

green deal collider

Semestri jooksul on tudengid teinud koostööd, et toetada ülikooli töötajaid ja tudengeid teaduspõhise ettevõtluse edendamisel ja arendada tehniliselt teostatavaid ja majanduslikult elujõulisi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid Euroopa rohepöörde elluviimisel. 

12. novembril kell 14:30 algaval kursuse lõpuüritusel esitlevad tudengimeeskonnad TalTech Mektory Innovation Hubis oma (uurimis)projekte. Väljavalitud meeskonnad saavad võimaluse osaleda rahvusvahelisel võistlusel EuroTeQaThon. Eelmisel aastal võitis üks TalTechi meeskondadest energia-teemaliste projektide kategoorias. 

Päevakava: 

  • 14.30-15.30 Meeskondade ettekanded ja uurimisrühma esindaja tagasiside 
  • 15.30 Tänu- ja lõppsõnad õppejõududelt 
  • 15.40-… Kook ja kohv

Kogu üritus on inglise keeles ning sündmusest on oodatud osa võtma kõik huvilised – tudengid, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja kõik, keda huvitab jätkusuutliku maailma arendamine. Üritust on võimalik hiljem järele vaadata salvestusena. 

Lisainfo: Karl-Erik Karu, karl-erik.karu@taltech.ee.   

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt. 

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+. 

Laeb infot...