Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2021 ja konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele.

Ootame üliõpilasi ning haridus- ja kasvatusteadlasi oma töid esitama järgnevates kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Auhinnad parimatele antakse üle ülikoolide ja teadusagentuuri korraldataval haridusteaduste konverentsil järgmise aasta kevadel.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi veebileht ja elektrooniline osalusvorm

Kontakt ja lisainfo
Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Tel 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Laeb infot...