Tallinna Tehnikaülikool

Industry 5.0 lisab inimliku mõõtme Industry 4.0 raamistikust tuttavale automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Industry 5.0 mitte ainult ei aita robotite abil teha tööd kiiremini ja paremini, vaid fookusesse tõuseb ka inimvõime ära tunda muutuse vajadust ja muutust edukalt ellu viia. 

Industry 5.0

Konverentsil osalevad tootmisettevõtete juhid ja tootmisjuhid, ülikoolide tootmise ja tööstuse õppejõud, riigisektori tootmise ja tööstusega tegelevad ametnikud ning IT-ettevõtete tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud juhid ja keskjuhid.

Konverents toimub 8. korda ja igal aastal osaleb 400-500 professionaali. Tänavu ootame hübriidformaadis kohapeale ca 200 osalejat ning distantsil liituma veel vähemalt sama palju. Sündmus on kutsutud külalistele tasuta. Konverentsi korraldavad AIRE, MKM, TalTech, EAS, ITL ja Confent.

Konverentsi eesmärkideks on:

 • tuua kokku enamik Eesti tööstusettevõtetest ja soodustada kestliku majandamise dialoogi riigi ja sidusrühmade vahel;

 • demonstreerida digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde laiemat mõju ühiskonnas;

 • näidata, et kolmikpöörde kriitiline eeldus on juhtimise kvaliteet ja muutuse juhtimise oskus;

 • tutvustada teadus- ja arenduskoostöö parimaid praktikaid nii Eestist kui mujalt.

Programm:

 • 09.30 - Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00 - Avasõnad
 • 10.15 - Industry 5.0: riigi vaade ja suund
 • 10.45 – Arutelu: inimfaktor Industry 5.0 elluviimisel tööstuse, akadeemia, riigi ja IKT vaates
 • 11:30 VAHEAEG

JUHTIMINE

 • 12.00 - Eesti juhtimisvaldkonna hetkeolukord EASi juhtimisuuringu põhjal
 • 12.30 - Arutelu: muutuse juhtimine erineva suurusega ettevõtetes
 • 13.15 - Lõuna

ARENDUSKOOSTÖÖ JA PRAKTIKA

 • 14:15 - Test Before Invest – koostöö tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel (ENG)
 • 14.45 - Lühiettekanded: Mida on võimalik teadusest noppida, et tööstus saaks reaalset kasu?
 • 15.30 - Arutelu: kuidas Industry 5.0 põhimõtted aitavad kaasa tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvule?
 • 16.15 - AIRE klubi #6 (ajakava)
 • 19.00 - Konverentsi lõpp

Lisainfo ja registreerimine 

Laeb infot...