Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Inseneride Liit kuulutab esimest korda välja edukate tudengite Euroopa õppereisi konkursi!

Liit katab väljavalitud tudengi(te) Euroopa õppereisi kulud kuni 1000 euro ulatuses – nii transpordi, majutuse (nt mõne välisülikooli külastamiseks) kui ka näiteks messi või konverentsi osavõtutasu. Reis peab toimuma 2022. aasta jooksul.

stipendium

Kandideerimise tingimuseks on käimasolev õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamise kriteeriumid ja osakaal: õpingute- ja tööalased silmapaistvad saavutused nii lõppenud kui eelnevatel aastatel – 75%; vabatahtlik tegevus insenerivaldkonnas – üliõpilas-, eriala-, esindusorganisatsioonides, tuutorina tegutsemine jne – 25%. 

Enda sooviavaldus tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse või CV, plaanitava reisi eelarve ning selle vajalikkust põhjendava kaaskirjaga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt 31.08.2022.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel Eesti Inseneride Liidu juhatus

Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL asutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu tegevuse jätkaja. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige.

Laeb infot...