Tallinna Tehnikaülikool

Projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender) e-lõpukonverents „Soolised lõhed palkades, pensionides ja varades: teadustulemused ja veebirakendused“ toimub 30. novembril 2020 14.00-16.30.

Tallinna Tehnikaülikoolist esinevad:
Merike Kukk, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi dotsent
Tairi Rõõm, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor.

Teiste esinejate hulgas on võrdsete võimaluste volinik Liisa-Ly Pakosta ja Tartu Ülikooli majandusteadlased.

Projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender) raames on läbi viidud üheksa temaatilist teadusuuringut. Projekti eesmärk tervikuna on analüüsida soolist lõhet varades ja sissetulekutes üle elutsükli. Lisaks teadustöödele on InWeGe eesmärgiks ka tööturu läbipaistvust suurendavate veebiarenduste välja töötamine. Projekti kestvus on 2019.a 1. jaanuarist 31. detsembrini 2020.a. Projekti juhib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, selle partnerid on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Täpsem info:
https://volinik.ee/inwegekonverents/

Laeb infot...