Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dotsent Janek Laanearu peab 6. detsembril kell 14 venia legendi loengu ehitatud keskkonna  vedelikudünaamika paradigmadest. Loenguga kandideerib Laanearu vedelikudünaamika ja hüdrauliliste süsteemide professoriks. 

Ametikoha eesmärgiks on teadus- ja õppetöö arendamine vee- ja keskkonnatehnika valdkonnas. Samuti täiendada ehitatud keskkonna vedelike dünaamikaga seotud hüdrauliliste voolusüsteemide funktsioneerimist stratifitseeritud voolamise osas, võtta selleks kasutusele kaasaegseid modelleerimise töövahendeid ning muuta need kättesaadavaks igal kõrghariduse astmel.

Teadustöö eesmärk on vedelike koosvoolamise dünaamika uuringud, arendus, mudelite koostamine ja mõõtmine ehitatud keskkonna hüdraulilistes voolusüsteemides. Samuti stratifitseeritud voolamisega, segunemisega seotud vee ja õhu reostuse toime ja leviku insenertehniliste probleemide lahendamine.

Õppetöö eesmärk on vedelikudünaamika ja hüdrauliliste süsteemide alase inseneri- ja magistriõppe läbiviimine, doktoriõppe juhendamine ja ehitusinseneride täienduskoolituste läbiviimine.

Arendustegevuse eesmärk on ehitatud keskkonna vedelike dünaamika modelleerimise töövahendite, ning eksperimentaalseteks töödeks vajalike mõõturite ja süsteemide arendamine ning osalemine Eesti ehitussektori erialaliitude ja vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide ehitusteaduste töörühmades.

Janek Laanearu on ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent Tallinna Tehnikaülikoolis. Tal on olemas märkimisväärne töökogemus ehitusteaduste valdkonnas, mis on seotud vedelike dünaamikaga ja hüdrauliliste süsteemidega. Tema haridustee on seotud ülikoolidega Tallinnas ja Tartus ning Stockholmis (Rootsi) ja Dundees (ÜK). Ta on aktiivselt osalenud rahvusvahelistes teadustöö projektides Delftis (Holland), Trondheimis (Norra), Toulouse’is & Grenoble’is (Prantsusmaa) ja Tianjinis (Hiina). Kandidaadi professionaalsed tugevused on valdavalt seotud ehitatud keskkonna arvutusliku vedelike dünaamika ja hüdrauliliste süsteemide stratifitseeritud voolamise modelleerimisega. Tema teadustöö saavutused kajastuvad hästi rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades ja konverentside väljaannetes. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli õpiku „Rakenduslik hüdromehaanika“ autor. Koostamisel uus Tehnikaülikooli raamat „Numbrilised arvutusskeemid voolamise hüdraulikas“.

Loengut saab vaadata Zoomis.

Laeb infot...