Tallinna Tehnikaülikool

Alates novembrist 2021 saavad nii teadlased kui ettevõtjad taotleda juurdepääsu Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC) arvutusressursidele. EuroHPC on üleeuroopaline superarvutite võrgustik, mille kaudu pakutakse nii teadlastele kui ettevõtjatele äärmiselt mahukate, keeruliste ja kiirete arvutuste teenust. Kõrgjõudlusega andmetöötluse meetodid hõlmavad modelleerimist ja simulatsiooni, keerukat andmeanalüüsi ning visualiseerimist, mida kasutatakse paljudes teaduslikes, masinaehituslikes, tööstuslikes, ärilistes ja avaliku sektori rakendustes. Näiteks personaal- ja täppismeditsiinis, looduskatastroofide prognoosis/ennetuses, tööstuses ja ettevõtluses ning riigi julgeolekus ja kaitses. EuroHPC-d rahastavad Euroopa Liit ning kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Hetkel pakuvad EuroHPC arvutusteenust superarvutuskeskused Soomes (LUMI), Sloveenias (Vega), Luksemburgis (MeluXina), Tšehhi Vabariigis (Karolina) ja Bulgaarias (Discoverer). Superarvutuskeskused Hispaanias (MareNostrum5), Itaalias (Leonardo) ja Portugalis (Deucalion) on veel valmimisjärgus ning liituvad teenuste pakkumisega hiljem.

Juurdepääs arvutusressurssidele on konkurentsipõhine ning teadus- ja arendustegevuslikel eesmärkidel on juurdepääs arvutusressurssidele kasutajatele tasuta. Juurdepääsu jagamisel eelistatakse suuremahulisi projekte, mis demonstreerivad oma valdkonna teaduslikku tipptaset ja olulist lisandväärtust Euroopale, sh avaldavad eeldatavat suurt mõju ühiskondlike ja/või tehnoloogiliste väljakutsete lahenduste väljatöötamisele.

Taotlusi saab esitada jooksvalt. Järgmised taotluste kogumise esialgsed tähtajad 2022. aastal on 4. märts, 1. juuli ja 7. oktoober.

Täpsem info juurdepääsu taotlemise tingimuste kohta:

https://eurohpc-ju.europa.eu/calls/eurohpc-ju-call-proposals-regular-access-mode

Laeb infot...