Tallinna Tehnikaülikool

Kai Lauri doktoritöö kaitsmine 15. juunil

Doktorant Kai Lauri doktoritöö „Ureemiliste toksiinide elimineerimise hindamine dialüüsravil optiliste ja analüütiliste meetoditega" (ik „Elimination of Uremic Toxins during Dialysis assessed with the Optical and Analytical Methods"), kaitsmine toimub esmaspäeval, 15. juunil 2020. a kell 12.00 Tallinna Tehnikaülikoolis ja sellel on võimalik osaleda Zoom veebirakenduse vahendusel aadressil  https://zoom.us/j/96649986307
Doktoritöö juhendaja on professor Ivo Fridolin ja kaasjuhendaja vanemteadur Jana Holmar tervisetehnoloogiate instituudist.

Doktoritöö oponendid on:

  • Dr Prof David Goldsmith, Guy's and St Thomas' Hospitals, London ja St George's University, Inglismaalt;
  • Prof Per Magnusson, Linköping University, Rootsist.

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. 

Laeb infot...