Tallinna Tehnikaülikool

Prantsusmaa keskkonna- ja energiahalduse agentuuri ADEME andmetel moodustavad Prantsusmaal hooned suure osa energiatarbimisest (44%). Keskkonnaalased väljakutsed (süsiniku jalajälje vähendamine), taastuvale energiale üleminek (taastuvate energiaallikatega tootmise detsentraliseerimine) ja kommunikatsioon (seotud objektid, suured andmemahud, tehisintellekt) nõuavad hoonetelt energiateadlikkust. Prantsusmaal ja paljudes teistes Euroopa riikides reguleerivad individuaalset ja kollektiivset omatarbimist seadusega sätestatud raamistikud.

Kõik see on aluseks EuroTeQi partnerülikooli École Polytechnique suvekoolile „Tarkadest hoonetest tarkade linnadeni“, mille eesmärgiks on lahendada järgmised interdistsiplinaarsed ja süsteemsed küsimused:

 • Milline on tark hoone ja mis on selle väljakutsed kliimamuutuse kontekstis?
 • Millised on tarkade hoonete sotsiaalsed ja regulatiivsed kaalutlused?
 • Kuidas panustavad targad hooned energiapaindlikusse ja -tõhususse?
 • Millist kasu saavad hooned omatarbimisest (fotogalvaanikaga ja mälumahuga või ilma)?
 • Millist rolli võib IoT (asjade internet) tarkades hoonetes mängida?
 • Kuidas saab kasutada hoones kogutud andmeid?
 • Millised on ehitiste võimalused koostoimimiseks ümbruskonna ja linnaga?

Nendele küsimustele suvekoolis vastuseid otsitaksegi. Toimuvad nii seminarid, praktilised projektid, installatsioonide külastamine, debatid, vestlused tööstusettevõtetega, rühmatööd ja mängud kui muud tegevused. Oma teadmisi ja kogemusi jagavad nii akadeemilise kui tööstusliku taustaga esinejad erinevatest asutustest. See kõik toimub viie päeva jooksul Pariisi Polütehnilise Instituudi (École Polytechnique) linnakus, kus asub mitu E4C keskuse arendatud tarka hoonet.

Teemad (mittetäielik nimekiri):

 • Tarkade hoonete ja linnade üldised väljakutsed
 • Sotsiaalsed ja regulatiivsed kaalutlused: paindlikkus ja tõhusus
 • Mikrovõrgu komponendid ja energiajuhtimine
 • Asjade internet, andmed, masinõpe ja optimeerimine

Põhiteave

 • Aeg: 5.-9. juuli 2021
 • Koht: Pariisi Polütehniline Instituut, Palaiseau, Prantsusmaa (võimalik osaleda ka veebipõhiselt*)
 • Sihtgrupp: magistritudengid ja doktorandid, kes soovivad saada tarkadest hoonetest interdistsiplinaarset ja süsteemset ülevaadet (väljakutsed, lahendused, võimalused)
 • Osalejate arv: 30 inimest kohapeal (arv võib suureneda kui suvekool on pandeemiast sõltuvalt täielikult veebipõhine*)
 • Kõigile osalejatele tasuta
 • Kandideerimise tähtaeg: 5. mai 2021
 • Vastuvõtmisest teatamine: 12. mai 2021

Huvitatud?
Koosta motivatsioonikiri ja CV ning täida ankeet.

Kui oled huvitatud suvekooli nädala jooksul jagama oma tööd suuliselt või posterettekandena, siis saada selle kohta lühike kokkuvõte.

Osalejate arvu piirangute tõttu arvestatakse kandidaatide motivatsiooni ja tausta ning kindlustatakse meeskondade mitmekesisus.

(*) Pandeemiast tingituna oleme valmis kohanema iga võimaliku olukorraga. Suuremas osas suvekoolist saab osaleda nii veebipõhiselt kui ka võimalusel kohapeal. Mõned tegevused on võimalikud ainult kohapeal. Me ei saa ka välistada võimalust, et suvekooli peab muutma täielikult veebipõhiseks.

Lisainfo: www.e4c.ip-paris.fr/#/formation/thematic-schools 

Laeb infot...