Tallinna Tehnikaülikool

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore teadlase, noore IT-teadlase ning noore keskkonnateadlase preemiale.

Kõik preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Preemiate suuruseks on 5000 eurot. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja, noore IT-teadlase preemiat Microsofti arenduskeskus Eestis ning noore keskkonnateadlase preemia väljaandmist toetab Chocolala OÜ.

Kandidaate võivad esitada nii taotlejad ise, nende juhendajad, õppejõud ning tööandjad. Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos eluloo ja kontaktandmetega; teadustöö ja selle olulisuse kirjeldus, asjassepuutuvate publikatsioonide loetelu ning kuni kaks soovituskirja juhendajalt, kolleegilt või erialaorganisatsioonilt. Kõik vajalikud dokumendid tuleb saata hiljemalt 20. märtsiks 2023 digitaalselt allkirjastatuna Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee.

Põhjalikumalt on kandideerimise tingimused kirjas Kultuurirahastu veebilehel.

Lisainfo:
Pille Osula
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
pille.osula@vpk.ee
631 6202

Laeb infot...