Tallinna Tehnikaülikool

Algas kandideerimine mainekasse L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“. Eesti, Läti ja Leedu väljapaistvatele naisteadlastele antakse seitse 6000 euro suurust auhinnatasu. Lisaks nomineeritakse igast Balti riigist üks auhinnasaaja L’Oréali ja UNESCO rahvusvahelisele tõusvate talentide ühiskonkursile (International Rising Talent).

L’Oréal Baltic „Naised teaduses“ programmi saab kandideerida 1. veebruarist 21. märtsini 2021 programmi veebilehel www.forwomeninscience.com.


Eestis antakse konkursipõhiselt välja üks auhinnatasu kuni 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele oma uurimistöö elluviimiseks loodus – ja keskkonnateadustes, matemaatikas, füüsika-, materjali-, arvuti-, info- või tehnikateadustes. Lisaks antakse välja üks auhinnatasu kuni 40-aastasele naisdoktorandile oma uurimistöö lõpetamiseks neis valdkondades.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul oleme veel kaugel sellest, et avada kõigi ühiskonna liikmete akadeemiline potentsiaal. „Inimkonna ees seisab hulk ülesandeid, millest jagu saamiseks peame tagama, et andekad noored naisteadlased ei pudeneks teadussüsteemist, vaid kasvaksid võimelisteks neid lahendama.“

Eestis hakati „Naised teaduses“ auhinnatasusid välja andma viis aastat tagasi. Selle aja jooksul on tunnustuse saanud kuus säravat naisteadlast: dr Els Heinsalu, dr Karin Kogermann, dr Tuul Sepp, dr Kaarin Parts, dr Maarja Grossberg ja doktorant Lisandra Marina Da Rocha Meneses.

Möödunud aastal pälvisid seitse Baltikumi naisteadlast 6000 euro suuruse auhinnatasu. Eestist said tunnustuse  Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi teadlane prof. Maarja Grossberg ning Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi biokütuste labori nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses.

Grossbergi sõnul sai ta tänu programmile veelgi rohkem kinnitust, et tema erialane teadustegevus on oluline ja läheb inimestele korda. „Saadud auhinnatasu võimaldas mul oma teadustööd, selle eesmärki ja sellega seotud väljakutseid laiemale publikule tutvustada. Tunnustus pani mind ka rohkem mõtlema naiste rollile teaduses, eelkõige pere- ja tööelu tasakaalule,“ lisas Grossberg.

Menesesel õnnestus auhinnaraha abil suurendada inimeste teadlikkust ühiskonda mõjutavatest keskkonnaprobleemidest, arendada oma uurimistöö järgmist etappi ja aidata kaasa jätkusuutlike ühiskondade arengule.

Programmi kutsus Lätis ellu programmi patroon, Läti Vabariigi endine president Vaira Vike-Freiberga. Täna toimib see koostöös Läti, Leedu ja Eesti Teaduste Akadeemiate ning UNESCO rahvuslike komisjonidega. Tegu on ainsa programmiga Baltikumis, mis toetab spetsiaalselt naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.

Ülemaailmne „Naised teaduses“ programm loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on UNESCO ja L’Oréal panustanud ühiselt selle programmi kaudu teadustegevusse, samuti püüdesse naisteadlaste arvu suurendada ning soolist võrdõiguslikkust ka teadusmaailmas edendada. Selle kaudu mitte ainult ei tunnustata naisteadlasi, vaid ka aidatakse neil oma eesmärkideni jõuda ning oma saavutusi võimalikult laialt tutvustada.

Ettevõttest L'Oréal Poland & Baltic Hub

L'Oréal on juba enam kui sajandi pühendunud ühele ärile ja missioonile pakkuda naistele ja meestele üle maailma innovatsiooni iluvaldkonnas, kus esikohal on kvaliteet, tõhusus ja turvalisus. Seda eesmärki silmas pidades on L´Oreal olnud esindatud Lätis alates 2000. aastast ning Leedus ja Eestis alates 2003. aastast.

2017. aasta märtsis loodi L'Oréal Poland & Baltic Hub, eesmärgiga pakkuda tarbijatele parimat teenust ning teha efektiivsemalt koostööd klientidega regiooni kosmeetikaturu arendamiseks ja ümberkujundamiseks. Hub peakontor asub Varssavis ning selle harud asuvad Riias, Tallinnas ja Vilniuses, kus töötab kokku 107 inimest.

L'Oréal Poland & Baltic Hub on regiooni juhtiv ettevõte tervise- ja ilukategooriates. Firma tooteportfellis on 22 üksteist täiendavat samas erinevat kaubamärki, et vastata erinevatele tarbijaootusele. Tänu ulatuslikule koostööle oma äripartneritega, on Hub täielikult kohandunud kohalike turutingimustega. Kaubamärke juhivad osakonnad, kellel on oskused ja teadmised vastava turustuskanaliga töötamiseks, olgu selleks massturg, kaubamajad, apteegid, juuksurisalongid, margitoote jaemüük või e-kaubandus.

Lisainfo
Kontakt kandideerimisprotsessi puudutavate küsimuste korral:
fwis@attach.lv

Korporatiivkommunikatsiooni ja meediajuht Baltikumis
L’Oreal Poland & Baltic HUB
Karin.LAAR@loreal.com
Projekti koduleht: www.forwomeninscience.com

UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni veebileht: http://www.unesco.ee/
Eesti Teaduste Akadeemia veebileht: www.akadeemia.ee

Laeb infot...